Auteur:

Gepubliceerd op: 26-01-2021

Die digitale transformatie van onze samenleving is allicht nog het meest voelbaar in onze steden en gemeenten. Het behoort tot één van de belangrijkste uitdagingen voor de lokale besturen en zal ook in de toekomst belangrijk blijven.

De voorbije maanden werkten we met onze leden en bestuurorganen aan een duidelijkere visie van wat wij als lokale besturen verstaan onder digitale transformatie. Het resultaat is deze visietekst.
We omschrijven vijf fundamentele bouwstenen, drie randvoorwaarden en de acties en samenwerkingen die hierrond nodig zijn. Dit betoog vormt het kader voor verder te ontwikkelen standpunten en beleidsdossiers.

In ons VVSG verkiezingsmemorandum reikten we reeds de hand naar de centrale overheden om samen werk te maken van een grondige digitale stroomversnelling. Digitalisering is immers hét thema bij uitstek waar samenwerking en schaalvergroting lonen. De grote uitdagingen op vlak van digitalisering, e-government en datahuishouding vergen een slagkrachtige en gezamenlijke aanpak, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.

De lokale besturen zijn er klaar voor om samen met de centrale overheden de handen uit de mouwen te steken. We zien deze visietekst dan ook als een eerste belangrijke stap voor verdere gesprekken en samenwerkingen.

Nathalie Dumarey