Auteur:

Gepubliceerd op: 07-07-2022

De Vlaamse regering keurde op 01 juli 2022 de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen (2022-2027) goed. Samen met deze plannen keurde de Vlaamse regering ook een conceptnota ‘de grote stroomversnelling’ goed die extra beleid en doelstellingen uitstippelt om te versnellen in de opdracht om tegen 2027 watersystemen in goede toestand te krijgen. 

Voor de lokale besturen en hun rioolbeheerders is de grootste opdracht: de verdere uitbouw en optimalisatie van het rioolnet. De VVSG roept de lokale besturen en hun rioolbeheerders op om hiermee verder aan de slag te gaan. De VVSG pleit ervoor dat de Vlaamse overheid verder inzet op terugkoppeling en afstemming met gemeenten en hun rioolbeheerders zodat we komen tot gedragen doelstellingen waarbij ook de financiering is uitgeklaard. Zorg er ook voor dat lokale besturen en hun rioolbeheerders voor meerdere jaren zekerheid krijgen op welke gewestbijdrage ze zullen kunnen rekenen.

Tot slot vindt de VVSG dat handhaving van de uitvoering van de gemeentelijke rioolopdracht kan worden uitgebouwd, op voorwaarde dat vooraf afgestemde afspraken worden gemaakt over doelen en financiering (inclusief Vlaamse gewestbijdrage). De handhavingsvoorstellen in de conceptnota zijn in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het decreet lokaal bestuur. 

Lees hier meer.

Christophe Claeys