Auteur:

Gepubliceerd op: 23-05-2023

Op 12 mei keurde de Vlaamse regering het voorontwerp tot wijziging van het beleids- en beheerscyclus (BBC) besluit een eerste keer principieel goed. Om de beleidsrapporten, dit zijn het meerjarenplan en de jaarrekening, lees- en bruikbaarder te maken voor de raadsleden neemt de regering voor om wijzigingen aan het meerjarenplan meer zichtbaar te maken, beleidsrapporten digitaal doorzoekbaar te maken en een overzicht van alle investeringen toe te voegen. Daarnaast wordt de strategische nota uitgebreid met een beleidsverklaring, een beschrijving van alle doelstellingen en een oplijsting van financiële kerncijfers. Op onze website vind je het standpunt van de VVSG.

De wijzigingen zijn nog niet definitief. Er volgt nog een 2e principiële en vervolgens een definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering.

Ben Gilot