Auteur:

Gepubliceerd op: 01-12-2021

Op vraag van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers evalueert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de leesbaarheid en de bruikbaarheid van de BBC-beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan en jaarrekening). Zij analyseren de informatiebehoeften van de gemeenteraadsleden en doen daarvoor beroep op het adviesbureau TriFinance Public Sector.

Op 10 december stuurt TriFinance een digitale enquête naar de gemeenteraadsleden en de algemeen en financieel directeurs. Die bevraging toetst of de raadsleden het debat over het beleid en de financiën goed kunnen voeren met de beleidsrapporten. Bevatten die de juiste informatie? Wat kan die rapportering leesbaarder en bruikbaarder maken?

Parallel met de uitvoering van de algemene bevraging zal het adviesbureau TriFinance diepte-interviews voeren met gemeenteraadsleden. Grijp als raadslid of directeur de kans om mee te werken aan dit onderzoek en jouw praktijkervaring te delen.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelde het adviesbureau TriFinance Public Sector aan om het onderzoek uit te voeren. Raadsleden en algemeen en financieel directeurs ontvangen een uitnodiging en het enquêteformulier op 10 december.  

Heb je vragen bij dit onderzoek, contacteer dan geert.mertens.abb@vlaanderen.be of pieter.sellenslagh@trifinance.be. Zij helpen je graag verder.

Ben Gilot