Auteur:

Gepubliceerd op: 29-06-2022

Via een nieuwe call kunnen bedrijven – en gemeenten voor hun parkings die voornamelijk bedoeld zijn voor hun eigen wagenpark – een subsidieaanvraag indienen voor het plaatsen van (semi-)publieke laadpalen.
Projectvoorstellen kunnen ten laatste op 15 september 2022 ingediend worden.

Het gaat om de uitrol van (semi-)publieke laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische personenwagens en bestelwagens op plaatsen die 

  • niet behoren tot het publiek domein of 
  • behoren tot het publieke domein waarop een privaatrechtelijke rechtspersoon een zakelijk recht heeft, 
  • of in parkeergebouwen die behoren tot het publiek domein.

Concreet denken we hierbij aan parkings van supermarkten, parkeergebouwen, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, tankstations …

Bijkomend ondersteunt de Vlaamse overheid ook laadinfrastructuur voor bestelwagens die niet publiek toegankelijk is, voor zover ze wordt gebruikt om stadskernen emissievrij te beleveren. Dit beperkt zich niet enkel tot centrumsteden.
Dit jaar is de scope uitgebreid en richt de call zich op laadinfrastructuur voor personenwagens, bestelwagens én vrachtwagens.
‘Semi-publiek’ houdt o.m. in dat de laadpunten minstens 10 uur per dag publiek toegankelijk zijn. Ook in het weekend. 

Hoewel gemeenten zelf geen aanvrager (kunnen*) zijn, houden deze (semi-)publieke laadpalen wel rechtstreeks verband met het gemeentelijke beleid ivm laadinfrastructuur. Immers, slechts een klein percentage van de laadbeurten vinden plaats aan publieke laadpunten. Het overgrote deel gebeurt thuis of op het werk, een ander deel semi-publiek. Het kan dan ook zeer relevant zijn om als stad of gemeente actief in overleg te gaan met relevante bedrijven of organisaties op hun grondgebied.
(*: behalve dus voor parkeergebouwen die ze zelf beheren en hun eigen parkings die voornamelijk bedoeld zijn voor hun eigen wagenpark )

Alle nodige informatie en het online aanvraagformulier vindt u terug op de website Milieuvriendelijke voertuigen van de Vlaamse overheid.
Andere gemeenterelevante informatie in verband met laadinfrastructuur vind je ook op de VVSG webpagina E-mobiliteit

Erwin Debruyne