Auteur:

Gepubliceerd op: 03-07-2024

De Vlaamse overheid wil elk lokaal bestuur ondersteunen om betere beleidsbeslissingen te nemen. Het meest gekende instrument is de gemeentemonitor. Minder bekend is 'Jouw Lokale integratiescan'. Dit rapport bevat 62 indicatoren uit de Gemeente-Stadsmonitor die de lokale integratiesituatie in beeld brengt. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) werkte recent dit rapport bij met nieuwe cijfers. De rapporten voor de Vlaamse gemeenten en Brusselse gemeenten zijn op twee vlakken vernieuwd:

  • De cijfers over meerderjarige nieuwkomers en inburgeraars zijn nu up-to-date tot en met 2023.
  • Naast de grafieken en tabellen met relatieve cijfers (bijvoorbeeld in procenten of in aantallen per 1.000 inwoners), zijn er nu ook grafieken opgenomen met absolute waarden. Zo kan je de cijfers eenvoudig in perspectief plaatsen.
     

De lokale integratiescan in een notendop

‘Jouw lokale integratiescan’ bevat 62 indicatoren uit de Gemeente-Stadsmonitor die de lokale integratiesituatie in beeld brengen. Het rapport informeert je over:

  • De omvang en samenstelling van de groep vreemdelingen, personen van buitenlandse herkomst en nieuwkomers.
  • De maatschappelijke positie van die groep op het vlak van werk, onderwijs, wonen, armoede en maatschappelijke participatie.
  • Hun houding tegenover het samenleven in diversiteit.

Benieuwd naar de update van je gemeente? Bekijk 'jouw lokale integratiescan'

Sabine Van Cauwenberge