Auteur:

Gepubliceerd op: 25-04-2023

In het licht van de afspraken van de ondersteuning door de FOD Financiën en de lokale zitdagen, werd bijkomende informatie doorgegeven.

Op de sharepoint van de steden en gemeenten (onder een nieuwe map '0. DATABASE BLANCO DOCUMENTEN’) werd de samenwerkingsovereenkomst gezet.

Daarnaast werden nog  affiches en flyers die nuttig kunnen zijn voor de communicatie over de invulperiode naar de belastingplichtigen, ter beschikking gesteld.

Al deze documenten je hieronder: 

Peter Hardy