Gepubliceerd op: 04-10-2023

Op 3 oktober werd een wijzigingsbesluit gepubliceerd van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris. De voornaamste reden voor de aanpassing was het creëren van de mogelijkheid om een presentiegeld toe te kennen voor vergaderingen van de verplichte deontologische commissie, gecreëerd bij wijzigingsdecreet van 3 februari 2023. Die mogelijkheid wordt ook met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 2 maart 2023.

Naast deze wijziging werden ook nog enkele technische wijzigingen aan het besluit van 6 juli 2018 doorgevoerd, zoals:

  • de afstemming van de regeling van de uittredingsvergoeding op de nieuwe benoemingsprocedure voor burgemeesters (specifiek de akte van opvolging)
  • de schrapping van de mogelijkheid voor de Vlaamse regering om een eretitel toe te kennen aan districtsburgemeesters (dat is een bevoegdheid van de districtsraad)

Meer weten? Lees zeker ook de informatie op Aan de slag als mandataris

 

David Vanholsbeeck: stafmedewerker VVSG