Gepubliceerd op: 08-02-2023

Elk lokaal bestuur moest al een deontologische code voor de mandatarissen hebben. Nu wordt deze verplichting uitgebreid met een deontologische commissie.

De parlementsleden die het voorstel tot aanvulling van het decreet lokaal bestuur indienden, stelden vast dat door het bestaan van een deontologische commissie de deontologie in een gemeente automatisch het onderwerp gaat uitmaken van regelmatig debat. Een op de drie lokale besturen heeft vandaag al een deontologische commissie die toeziet op de naleving van de deontologische code. Voor de besturen die momenteel nog geen commissie hebben, is er werk aan de winkel gezien de bijkomende verplichting snel van kracht zal worden.

De indieners vinden dat in de huidige tijdsgeest en met de stijgende aandacht voor het integer en deontologisch uitoefenen van een politiek mandaat en het belang daarvan, het noodzakelijk is dat er een gespecialiseerd orgaan is dat zich uitspreekt over de toepassing van de deontologische code. Deze deontologische commissie is geen gemeenteraadscommissie zoals de eventuele andere commissies van de gemeenteraad. De samenstelling gebeurt volgens andere regels: naast minstens één lid van elke fractie in de raad is er eventueel plaats voor onafhankelijke experten. Voor de werking en de bevoegdheid van de deontologische commissie zijn er geen regels, die bepaalt het lokaal bestuur zelf.

Een code en een op papier samengestelde commissie zijn een begin, maar zeker zo belangrijk is het proces om tot die code te komen. Beter dan te moeten reageren op een vermeende schending van de deontologische code is met elkaar in gesprek gaan over wat wel en wat niet kan. Een deontologische code dient immers in de eerste plaats om de mandatarissen te beschermen. Als je bv. weet onder welke voorwaarden je geschenken mag aannemen of op uitnodigingen kan ingaan, dan weet jij ook wanneer dat niet kan. De oprichting van de deontologische code is alvast een goede aanleiding om het gesprek aan te gaan.

De wijziging aan het decreet lokaal bestuur wordt eerstdaags in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Ze treedt tien dagen na de publicatie in werking.
 

Lees alle informatie over de deontologische commissie

 

Marian Verbeek - Stafmedewerker