Auteur:

Gepubliceerd op: 27-03-2024

Met een 50 acties tellend klimaatcontract stelde Antwerpen vorige week haar ambities voor om van Linkeroever tegen 2030 een klimaatneutrale stadswijk te maken. Dit pilootproject helpt de stad om haar bredere klimaatambities waar te maken, en dient als inspiratiebron voor steden in binnen- en buitenland. 
In 2022 werden Antwerpen en Leuven als de enige twee Vlaamse steden geselecteerd door de Europese Commissie om deel uit te maken van de Europese missie ‘100 klimaatneutrale en slimme steden tegen 2030’. Hiermee wil Europa tegen 2030 honderd steden klimaatneutraal maken en slimme oplossingen ontwikkelen voor stedelijke klimaatuitdagingen.

Het Klimaatcontract omvat een actieplan, een investeringsplan en de engagementen van zowel de stad als een waaier aan stakeholders om die ambitie op Linkeroever waar te maken. Het actieplan telt 50 acties die zijn onderverdeeld in 5 thematische ‘actiegebieden’: gebouwen, mobiliteit en transport, hernieuwbare energie, materialen en groene infrastructuur. 
Enkele belangrijke acties zijn bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet om de wijk duurzaam te verwarmen met industriële restwarmte, de vernieuwing van de sociale woontorens van Europark, het maximaal opwekken en benutten van zonne-energie, de ontwikkeling van het bedrijventerrein Katwilgweg als klimaatpositieve wijk, het stelselmatig emissievrij maken van logistiek en openbaar vervoer, en de uitbreiding van fiets- en wandelinfrastructuur. Ook de geplande groene infrastructuur in Europark, aan de Scheldeboorden en in Ringpark West maken deel uit van het actieplan.

Het Klimaatcontract bevat bovendien verschillende experimentele acties. Zo wordt bekeken of een appartementsgebouw energiepositief gerenoveerd kan worden. Voor een logistieke hub aan de rand van de wijk voor leveranciers van handelaars en ondernemers worden partners gezocht. Het bedrijventerrein Combori naast de Regattawijk wordt een creatieve hotspot om te wonen en te werken. Er komt ook een proefproject om warmtepompen te leasen, dat klanten financieel en technisch ontzorgt.

Meer weten? Op Klimaatdag stellen Antwerpen en Leuven hun Klimaatcontract voor en kan je in debat gaan met de auteurs van beide actieplannen. Op www.linkeroeverklimaatneutraal.be lees je ook meer over het Antwerpse klimaatcontract.

Leen Van der Meeren