Auteur:

Gepubliceerd op: 27-06-2022

De stad Antwerpen wil op termijn alle gebouwen op het grondgebied fossielvrij verwarmen. Warmtenetten zijn voor dit ambitieuze plan een sleutelelement. Warmtenetten moeten onder andere de restwarmte van de (in Antwerpen talrijk) aanwezige industrie benutten, die anders verloren gaat.Tegen 2030 moet dat al zorgen voor een reductie van de CO2-uitstoot van 71.000 ton per jaar, goed voor zo'n 10% van de residentiële en tertiaire warmtevraag of het equivalent van dik 33.000 woningen. 

De eerder deze maand goedgekeurde 'Roadmap 2030: Stadsbreed Warmtenet Antwerpen' vormt de leidraad voor deze uitgebreide warmtenet-infrastructuur voor de komende 8 jaar. Deze roadmap vraagt een investering van ongeveer 500 miljoen euro, verspreid over 20 projecten doorheen de stad. 

Tussen de principiële goedkeuring in najaar 2021 werd overleg georganiseerd met o.a. beheerders van grote gebouwen, bedrijven met restwarmte, de verwarmingssector en de Klimaatraad. Eén van de aanpassingen is het inzetten op warmtenetten met lagere temperatuur, zodat ook lage temperatuurbronnen kunnen aangesloten worden en als warmtebron ingezet. De warmte uit (gezuiverd) afvalwater is daar een voorbeeld van. De netten van Nieuw Zuid en Blue Gate zijn al van dit type. 

In Antwerpen wordt samengewerkt met Fluvius om deze omvangrijke opdracht in de praktijk om te zetten. Door het aaneensluiten van verschillende warmtetransportleidingen bouwt de stad de nodige flexibiliteit en bedrijfszekerheid in om risico's bij het wegvallen van bronnen op te vangen. Het warmtenet is ook voorzien op verdere groei, zodat tegen 2050 tot 200.000 gezinnen of 50% van de Antwerpse gebouwen kunnen genieten van deze duurzame verwarmingsmethode. Op sommige plaatsen worden nu al de reservatiestroken voor de nodige buizen voorzien. 

Naast een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, zal het vervangen van fossiele verwarmingsketels ook een reductie van de stikstofuitstoot betekenen. 

Meer info: www.antwerpenvoorklimaat.be/verhalen-energie-warmtenetten of pers.antwerpen.be/licht-op-groen-voor-grootste-stadsverwarmingsnet-van-het-land

Maarten Tavernier