Auteur:

Gepubliceerd op: 23-09-2021

Door de federale crisisfase die afgekondigd werd in kader van de coronacrisis hebben de gemeente- en OCMW-raden ondertussen al veel ervaring met digitaal en/of hybride vergaderen. Door een wijziging aan het decreet over het lokaal bestuur mogen de raden nu beslissen op welke wijze ze vergaderen, los van de pandemie. Daarvoor moet de raad dan wel het huishoudelijk reglement aanpassen, voor zowel de gemeente- als de OCMW-raad als men dit wenst. De VVSG stelde een model van huishoudelijk reglement ter beschikking van haar leden en nu is ook het addendum bij dit model beschikbaar op deze webpagina.

Ook het BCSD-addendum is ondertussen online raad te plegen

We beschouwen deze teksten als levende documenten die aangepast worden bij nieuwe inzichten. Opmerkingen en suggesties zijn dus steeds welkom via mail.

Marian Verbeek