Auteur:

Gepubliceerd op: 15-09-2021

Op 10 september stelde de Vlaamse regering de voorwaarden vast voor het digitaal en hybride vergaderen van de politieke organen. Dit besluit kwam er na de wijziging van het decreet lokaal bestuur op 14 augustus waarbij onder andere de mogelijkheid voorzien werd om digitaal en hybride te vergaderen.

Voor de gemeente- en OCMW-raad en het bijzonder comité voor de sociale dienst is dit enkel mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden die in het huishoudelijk reglement worden beschreven. Voor het college en vast bureau kan dat makkelijker. Het besluit van 10 september voegt nog enkele democratische waarborgen toe, bijvoorbeeld om te garanderen dat het publiek de openbare vergaderingen kan volgen.

De VVSG werkt momenteel aan een addendum voor het model van huishoudelijk reglement van gemeente- en OCMW-raad voor wie overweegt om het digitaal en/of hybride vergaderen mogelijk wil maken, ook na de coronacrisis. Ook een aangepaste versie voor het BCSD volgt. In de VVSG-nieuwsbrief van 23 september zullen beide documenten voorgesteld worden. De publicatie van het uitvoeringsbesluit in het Belgisch Staatsblad is voor binnenkort.

Marian Verbeek