Auteur:

Gepubliceerd op: 16-11-2023

Het is opnieuw de periode van het jaar waarin nutsbedrijven de algemene toelating (jaarvergunning voor domeintoelatingen) en de jaarvergunning voor signalisatie aanvragen bij de gemeenten. Dit is het laatste jaar waarin dit nog niet mogelijk is via Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD).

De algemene toelating en de jaarvergunning signalisatie stellen steden en gemeenten in staat om uniforme voorwaarden aan te geven voor de uitvoering van puntwerken (grondwerken van categorie 3) zonder verkeershinder en dringende grondwerken op hun grondgebied en zonder dat er voor elk afzonderlijk grondwerk een individuele vergunning dient te worden afgeleverd. 

Voor puntwerken met verkeershinder moet echter altijd een individuele signalisatievergunning worden aangevraagd. Zowel in de Code nutswerken hoofdstukken 18 en 22 als in het GIPOD-decreet artikel 8 en 9 is deze werkwijze voorzien.

De win-winfilosofie achter het gebruik van jaarvergunningen is gericht op administratieve vereenvoudiging en het creëren van een duidelijk kader, waardoor snel kan worden ingegrepen bij puntwerken en het oplossen van storingen.

De gemeente blijft volledig op de hoogte van puntwerken en dringende werken op haar grondgebied, omdat de nutsbedrijven deze allemaal registreren in GIPOD, zoals verplicht is. Deze informatie uit GIPOD wordt ook doorgegeven aan eventuele tools die de gemeenten zelf gebruiken.

Het behoud van het overzicht door de gemeente wordt mogelijk gemaakt zonder dat voor elk individueel puntwerk zonder verkeershinder of dringend werk een individuele vergunning moet worden afgegeven. Bovendien kunnen algemene toelatingen en jaarvergunningen signalisatie jaarlijks worden besproken. Als een nutsbedrijf of aannemer niet volgens de regels en voorwaarden werkt, heeft de gemeente de mogelijkheid om een algemene toelating of jaarvergunning signalisatie in te trekken. In dat geval moet opnieuw voor elk werk een individuele vergunning worden aangevraagd, totdat na overleg met de gemeente of politie een positieve evaluatie wordt bereikt en jaarvergunningen weer mogelijk zijn.

Voor de algemene toelating heeft de VVSG een mogelijk voorbeeld van een besluit opgesteld. Een overzichtstabel met juridische grondslagen en bevoegdheden voor het toekennen van domeinvergunningen, signalisatievergunningen, enzovoort, is ook beschikbaar.

Wil je meer weten over de grote uitdagingen van nutsbedrijven en hoe deze te verzoenen zijn met het openbaar domein? Schrijf je dan in voor het congres "Samen glasvezel en infrastructuuruitdagingen verbinden in het openbaar domein" op 30 november.

Tijdens de regionale overlegtafels nutswerken en openbaar domein, die plaatsvinden tussen 7 december en 26 januari, krijgen gemeenten en nutsbedrijven de gelegenheid om in gesprek te gaan over de dagelijkse toepassing van de Code nuts bij de uitvoering van nutswerken.

 

Christophe Claeys