Auteur:

Gepubliceerd op: 18-07-2023

Op 14 juli wijzigde de Vlaamse regering definitief het besluit over de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Met de bijsturing wil ze de transparantie, leesbaar- en bruikbaarheid van de beleidsrapporten verder verhogen zodat lokale mandatarissen hun rol ten volle kunnen opnemen. Zo zal vanaf 2026 het meerjarenplan een expliciete beleidsverklaring bevatten, naast een beschrijving van alle beleidsdoelstellingen.

Enkele financiële kerncijfers en ook de investeringen komen prominenter in beeld. Verder zullen het meerjarenplan en de jaarrekening digitaal doorzoekbaar worden en zullen er enkele schema’s veranderen.

Het volledige besluit is terug te vinden op de website van de Vlaamse regering.

Ben Gilot