Auteur:

Gepubliceerd op: 15-12-2022

Steden en gemeenten geven al enige tijd het signaal geven dat de opvang van ontheemde Oekraïners moeilijker verloopt. Het aanbod aan beschikbare opvangplaatsen neemt af omwille van de nood aan herhuisvesting en blijvende instroom van tijdelijk ontheemden. Een actualisering en bijkomende inspanningen dringen zich dan ook op om voldoende marge en opvangplaatsen tijdens de komende wintermaanden te realiseren. De Vlaamse Regering heeft op 9 december dan ook besloten om de financiering van opvangplaatsen voor tijdelijk ontheemde Oekraïense vluchtelingen te verhogen. Het huidige besluit van de Vlaamse Regering zal daartoe nog aangepast worden, zodat ook ook nieuwe plaatsen die gecreëerd worden (in categorie 1 en 2) tussen 1 januari en 31 maart 2023 in aanmerking voor financiering. Tegelijk wil ze nog meer inzetten op een billijke psreiding van het aanbod over gans Vlaanderen en zullen de regionale VLOT teams versterkt worden. 

Deze maatregelen richten zich in eerste instantie op het creëren van bijkomend aanbod tijdens de aankomende wintermaanden, want ondanks de grote inspanningen van veel lokale besturen zijn bijkomende opvangplaatsen noodzakelijk. Op basis van verschillende parameters en assumpties wordt die benodigde extra capaciteit geraamd op minstens 1800 slaapplekken, te creëren voor eind maart. In functie van het bijsturen van de opvangstrategie voor de (middel)lange termijn zal in het voorjaar van 2023 een evaluatie opgemaakt worden.

Aangepaste financiering

Om het aanbod van collectieve publieke opvangplaatsen te stimuleren wordt een verhoging van de subsidie voorzien die de inflatie van 2022 en 2023 incorporeert. Een extra stimulans voor het beheer van grotere sites wordt toegekend voor locaties vanaf 50 slaapplekken.

 

Om het aanbod in zogenaamde categorie 2 (assistentiewoningen, hotels, vakantiewoningen,...)  aan te moedigen wordt de subsidie verhoogd met de kost van de inflatie 2022. 

Billijke spreiding

Om op korte termijn effect naar aanbod te generen, wil de Vlaamse Regering, samen met de gouverneurs, focussen op slaapplekken die quasi instapklaar zijn. Ze denken daarbij aan leegstaande  woonzorgcentra, schoolcomplexen, toeristische logies, … Via VLOT en de diensten van de gouverneurs wordt een lijst van dergelijk beschikbare, snel inzetbare capaciteit opgemaakt. Over de potentiële locaties wordt in overleg gegaan met de lokale besturen om na te gaan welke locaties waar kunnen worden ingeschakeld voor de opvang en/of op welke manier dit intergemeentelijk kan aangepakt worden. Bij het effectief inschakelen van locaties wordt in beginsel rekening gehouden met het spreidingsprincipe. Maar, zoals aangegeven, zal dit in overleg met lokale besturen gebeuren. 

Versterking VLOT teams

De Vlaamse Regering heeft zich ook voorgenomen om de regionale ondersteuningsteams van VLOT te versterken. Vanuit VLOT wordt een beperkte opschaling van personeel voorzien zodat zij extra ondersteuning kunnen bieden aan de gouverneurs en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

 

Meer weten? Lees de uitgebreide nota aan de Vlaamse Regering 'actualisering opvangstrategie'

Joris Deleenheer