Auteur:

Gepubliceerd op: 24-02-2022

Let op: deze toolbox is ondertussen aangevuld op basis van de bevindingen vanuit een tweede reeks pilootprojecten. Meer info: lees ons nieuwsbericht van juni 2023 

Op 27 januari 2022 werden tijdens een druk bijgewoonde studiedag het eindrapport en de bijhorende toolbox van het project ‘Van leegstaande naar verweven werklocaties’ voorgesteld.

Wie vandaag rondkijkt in de bebouwde omgeving van een stad of gemeente, ziet dat er verschillende functies naast elkaar bestaan: wonen, handel, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, maakbedrijven, horeca, enzovoort. Deze gezonde mix verhoogt de leefbaarheid en de veerkracht van een kern, geeft identiteit aan een wijkomgeving en biedt kansen voor innovatieve productieactiviteiten en circulaire economie.

Maar wat als de bedrijven morgen stoppen of verhuizen? Traditionele vastgoedspelers vormen leegstaande bedrijfssites om naar monofunctionele woongelegenheden en duwen zo de maakbedrijven weg richting bedrijventerreinen. Door de toenemende ruimteschaarste reserveren we deze goed gelegen terreinen echter beter voor bedrijven die door hun productieactiviteiten of vrachtverkeer niet in het woonweefsel passen.

Voor tal van economische activiteiten, die perfect kunnen samengaan met bijvoorbeeld wonen, recreatie en gemeenschapsvoorzieningen, kunnen lokale besturen beter inzetten op een evenwicht tussen wonen, werken en winkelen. De praktijk is echter niet altijd even eenvoudig.

Van pilootprojecten naar een bredere toepassing in de praktijk

De VVSG, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen hebben - in 2019 voor 5 centrumsteden, en in 2020 voor nog eens 10 steden en gemeenten - een traject opgezet om de betrokken stadsdiensten hierin te ondersteunen. Het doel van het traject is om steden en gemeenten klaar te stomen voor dialoog met eigenaars of vastgoedinvesteerders, zodat ze ruimte voor economie en maakactiviteiten kunnen behouden. Inzichten uit ontwerpend onderzoek, kennis van de marktvraag, financiële aspecten van vastgoed, participatie van omwonenden en potentiële gebruikers zijn enkele van de tools in het besluitvormingsproces.

Het eerste traject (‘Verweving I’) is ondertussen afgerond. Tijdens de studiedag kregen de deelnemers een toelichting over het ontwikkelde conceptuele kader, de beschikbare instrumenten en twee cases uit het traject ‘Van leegstaande naar verweven locaties’, nl. Gent en Turnhout. 

Ondertussen is het eindrapport en de toolbox ook beschikbaar voor het grote publiek.

Wil jouw stad of gemeente ook aan de slag met deze uitdaging en een lans breken voor het behoud van maakactiviteiten en economische functies in de bebouwde omgeving? Dan kan je voortaan een beroep doen op onderstaande informatie. Op basis van de ervaringen uit het nog lopende tweede traject van verwevingsprojecten (en ook de eerste verweefcoaches die focussen op nog actieve verweven bedrijven) zal de toolbox in de toekomst verder uitgebreid worden met instrumenten en voorbeelden.

Documentatie

Via deze link (naar Google Drive) vind je: 

  • de tijdens de studiedag getoonde presentaties (BUUR, Miss Miyagi, stad Turnhout, stad Gent en VLAIO)
  • alle documentatie over het project Verweving I, dat werd uitgevoerd door BUUR (part of Sweco) en Miss Miyagi.
    • het eindrapport
    • de toolbox
    • de diagnosenota, de projectnota en de evaluatienota

Je kan de studiedag hier herbekijken.

In de nabije toekomst zal op www.vlaio.be een landingspagina beschikbaar zijn met een bundeling van alle relevante informatie en documentatie over verweving van bedrijvigheid. 

Heb je ondertussen nog vragen? Neem dan contact op met gert.desmedt@vlaio.be, linda.boudry@kenniscentrumvlaamsesteden.be of bart.palmaers@vvsg.be.

 

Bart Palmaers