Auteur:

Gepubliceerd op: 09-06-2023

Een gezonde mix aan functies in de stads- en dorpscentra verhoogt de leefbaarheid en bevordert het ruimtelijk rendement. En daar horen dus ook bedrijven bij. Veel niet-hinderlijke bedrijven kunnen namelijk probleemloos economische activiteiten uitvoeren naast woningen, recreatieve voorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen.

Hierbij doelen we niet alleen op handel en horeca, maar ook op productiebedrijven en -ruimtes. Helaas staan deze locaties onder druk: ze worden ingesloten door woonweefsel of verdreven naar de rand van de stad of naar bedrijventerreinen. Nochtans vullen we de schaarser wordende ruimte op bedrijventerreinen beter in met bedrijven die hinder veroorzaken of een zekere mobiliteitsimpact hebben.

Als gemeentebestuur heb je verschillende mogelijkheden om werklocaties in het woonwerkweefsel te behouden of er nieuwe bij te creëren. De voorbije jaren hebben de VVSG, VLAIO en het Kenniscentrum Vlaamse Steden verschillende ondersteunende trajecten opgezet. Deze werden voorgesteld op twee studiedagen in januari 2022 en april 2023. 
 

Zelf aan de slag gaan?  

Hieronder vind je alle info op een rijtje.

Studiedag 26 april 2023 (Brussel)

Studiedag 27 januari 2023 (online)

Aanvullende documentatie


Nog vragen?

Neem contact op met gert.desmedt@vlaio.be, info@kenniscentrumvlaamsesteden.be of bart.palmaers@vvsg.be.

  

Bart Palmaers