Auteur:

Gepubliceerd op: 20-12-2022

Vlaamse regering keurt LEKP 2.1 goed

Om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen versneld af te bouwen hameren de Europese Commissie en de Vlaamse Regering op versnelde woningrenovaties om de energievraag te beperken en op het versneld uitrollen van hernieuwbare energie. De eerste ronde van het Vlaamse Veerkrachtproject ‘Wijkverbeteringscontracten’ leverde 11 opgestarte trajecten op die complexe problemen in kwetsbare wijken vastpakken met vernieuwde samenwerkingen. Het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP 1.0 en 2.0) wordt nu versterkt met een addendum (LEKP 2.1) met een nieuw engagement om thematische wijkverbeteringscontracten op te starten, gefocust op het voorkomen van energie-armoede aan de hand van wijkrenovaties en energiegemeenschappen. De Vlaamse Regering keurt daarom het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 goed, evenals de 9 miljoen euro subsidie voor de lokale besturen die het LEKP 2.1 ondertekenen.

Er is voldoende tijd voorzien voor gemeenten om in 2023 kennis te nemen van de nieuwe voorwaarden van LEKP2.1 en een beslissing voor te leggen aan de Gemeenteraad ter onderschrijving. Vanuit VVSG zullen we begin 2023 meer gedetailleerde informatie geven omtrent LEKP 2.1.

In afwachting is het wel belangrijk voor lokale besturen om in de eerste plaats te focussen op de inhoudelijke en financiële rapportage van LEKP 1.0 2021.

Cedric Depuydt