Gebruik van transparante zakken voor het bedrijfsrestafval

  • Restafval dat in een (rol)container wordt aangeboden, kan los in de container. Het gebruik van (transparante) zakken is niet verplicht en zelfs niet aanbevolen.
  • Als je bedrijf restafval in een container aanbiedt en je gooit er zakken met afval in, dan moet je transparante zakken (met voldoende recycled content) gebruiken.
  • Aan de beschrijving ‘transparant’ is bewust geen definitie in de wetgeving ingeschreven: het moet mogelijk zijn om een visuele controle te doen zonder de zak te openen. Een transparantie te vergelijken met de pmd-zak is zeker voldoende.

Handhaving op de wetgeving

Aan de éne kant moet de gemeente zelf voldoen aan de regels rond een correcte inzameling van het bedrijfsafval uit de eigen gemeentelijke werking. Aan de andere kant heeft de gemeente ook een bevoegdheid opgelegd gekregen voor controle bij bedrijven op zijn grondgebied.

De inzameling van het eigen gemeentelijke bedrijfsafval wordt in de eerste plaats opgevolgd door de inzamelaar, daarom onder andere het verplichte gebruik van de transparante zakken voor het restafval dat in containers wordt aangeboden. Zo zal de inzamelaar een verplichte visuele controle van elke restafvalcontainer moeten doen. Bij sorteerfouten moet er een melding van non-conformiteit gemaakt worden in een register. Daarnaast kunnen de gemeentes ook door handhavers gecontroleerd worden op de inzameling van hun eigen bedrijfsafval. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar welke bedrijven en gemeentes vaak meldingen krijgen in het centrale register van de OVAM.

 Aan de andere kant schuift het lokale materialenplan ook streefcijfers naar voor per gemeente om bedrijven te controleren op het nakomen van hun sorteerverplichtingen. Dit is een taak voor de lokale toezichthouders en kan gecombineerd worden met andere controles.

Als gemeente of stad ben je zelf de afvalstoffenproducent van je eigen gemeentelijk bedrijfsafval. Je moet dus zelf minstens maandelijks een register bijhouden van de hoeveelheden, aard en samenstelling van je bedrijfsafvalstoffen, je inzamelaar… Alle informatie over dit afvalstoffenregister en een standaardsjabloon. Dit register moet je kunnen voorleggen bij controles.

-