Het inhoudelijk werk binnen Netwerk Brandweer wordt voorbereid in onze ‘clusterstructuur’. Elke Vlaamse zonecommandant is hier verantwoordelijk voor een inhoudelijk thema. Zij zijn de zogenaamde themaverantwoordelijken. Sommige themaverantwoordelijken worden ondersteund door ‘netwerken’. Deze netwerken bestaan uit de 20 zonale specialisten binnen dit thema.

In functie van het beleidsplan van Netwerk Brandweer zullen deze netwerken en de themaverantwoordelijken adviezen en acties uitwerken ten dienste van de 20 hulpverleningszones. 

Heel deze clusterstructuur wordt ondersteund door het ‘ondersteuningsteam’ en gecoördineerd door het ‘bureau’. In het bureau zetelen zes zonecommandanten en de voorzitter van Netwerk Brandweer, de heer Kristof Hendrickx, burgemeester van Arendonk en voorzitter van de hulpverleningszone Taxandria. Het bureau is vergelijkbaar met een collega van burgemeester en schepenen. 

Het hoogste orgaan van Netwerk Brandweer is de Brandweerraad. Deze bestaat uit alle zonale voorzitters (allen burgemeesters) en de zonecommandanten. De Brandweerraad beslist over de standpunten en de werking van Netwerk Brandweer. Gaat het echter over louter operationele punten dan is de Raad van Zonecommandanten bevoegd.