Bij het verlaten van de gevangenis (of andere instelling) is het OCMW van de plaats van inschrijving als hoofdverblijfplaats op het moment van de opname in (meestal) de gevangenis bevoegd. Zonder inschrijving op het moment van de opname, is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats (concreet: OCMW van de gemeente waar de gevangenis of de andere instelling is gelegen) bevoegd.