mars-IgUR1iX0mqM-unsplash.jpg
Provider image

Iedereen moet zich welkom voelen wanneer die beroep doet op stedelijke dienstverlening. Aandacht voor gelijke kansen en armoede op een doeltreffende manier integreren binnen de werking van een dienst en binnen het denken en handelen van haar medewerkers is belangrijk. 

Categorie

Toegankelijke dienstverlening

Doelen

Aandacht voor gelijke kansen en armoede op een doeltreffende manier integreren binnen de werking van een dienst en binnen het denken en handelen van haar medewerkers. Iedereen moet zich welkom voelen wanneer hij/zij beroep doet op stedelijke dienstverlening.

Doelgroep

 

 • Vluchtelingen
 • Personen met een migratie-achtergrond
 • Personen met een beperking
 • LGBTQ+-personen
 • Mensen in armoede
 • Senioren
 • Dienstverleners van het lokaal bestuur

Beschrijving

Het gebruik maken van dienstverleningen is niet voor iedereen even gemakkelijk en vanzelfsprekend. Tal van mensen ervaren problemen door moeilijkheden met communicatie, niet weten waar ze terecht kunnen etc. Verschillende lokale besturen maken al werk van deze barrières om dienstverlening inclusief en voor iedereen toegankelijk te maken. 

Succesfactoren

 • Intensiteit en inhoudelijke diepgang
 • Medewerkers uit alle teams en graden in alle fases
 • Vrijwillig en actief engagement van de dienst
 • Verantwoordelijkheid over uitkomsten door de dienst
 •  Steun directie en andere spilfiguren
 •  Beter werkpunten in kaart brengen i.f.v. een inclusief beleid
 • Vanuit de noden van de doelgroep


   

Uitdagingen

 • De tijdsbesteding is niet gering: dit inplannen is niet eenvoudig 

Deze praktijk in

Gent

Gelijke kansenmethodiek: een procesbegeleiding voor diensten van groep Gent rond diversiteit, gelijke kansen en armoede. Het doel is om aandacht voor gelijke kansen en armoede op een doeltreffende manier te integreren binnen de werking van een dienst en binnen het denken en handelen van haar medewerkers. 

Hasselt

Drempelmeter: Stad Hasselt ontwikkelde de drempelmeter om de toegankelijkheid en diversiteit van organisaties in beeld te brengen. De centrale vraag is: “Hoe toegankelijk is jouw organisatie voor een divers publiek?”. Het is een tool om op te sporen wat mensen tegenhoudt om zich in te schrijven of om gebruik te maken van bepaalde diensten bij verenigingen in Hasselt. De drempelmeter focust niet alleen op personen met een migratieachtergrond, maar kadert in een breder diversiteitsbeleid. 

Gemeentelijke diensten worden toegankelijk en klantvriendelijk: Stad Hasselt maakte haar diensten klantvriendelijker en toegankelijk voor iedereen. De thema’s die in het traject centraal staan, zijn: klare taal, laaggeletterdheid, armoede, fysieke toegankelijkheid, discriminatie en racisme. Het initiatief wil een klantvriendelijke dienstverlening met aandacht voor de noden, behoeften of gevoeligheden van (bepaalde)  burgers bewerkstelligen en richt zich tot alle eerstelijns- (front office) medewerkers van de stad Hasselt.
 

Traject klantgerichte, toegankelijke dienstverlening: is er voor alle medewerkers die rechtstreeks contact hebben met de burger. De bedoeling is om de dienstverlening van de stad Hasselt te optimaliseren en hierbij ook specifiek aandacht te hebben voor mensen met een beperking en diverse kansengroepen. Er wordt steeds gewerkt met ervaringsdeskundigen die vanuit hun situatie aan de deelnemers vertellen hoe zij de dienstverlening ervaren en welke drempels ze hierbij tegenkomen. Zij geven ook tips en suggesties mee om de dienstverlening te verbeteren.

ContactIlse.vanthielen@hasselt.be 

Beleidsdomeinen

 • Gelijke kansen
 • Diversiteit
 • Welzijn
 • Communicatie 
 • Sociale dienstverlening

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.