Het belang van de Europese Unie en de meerwaarde ervan duidelijk maken via concrete realisaties op lokaal grondgebied.