Overheidsopdr-selectie-gunning-HR.jpg
Provider image

Samenwerken met een opdrachtnemer die betrouwbaar is en op de economisch meest voordelige wijze de opdracht uitoefent: het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ondanks dat een opdrachtnemer de meest voordelige offerte indient, is hij toch niet altijd even geschikt om de opdracht uit te voeren. Ook een plaatsingsprocedure waarbij er enkel op prijs gegund wordt, is niet altijd een garantie op kwaliteit. Bovendien is de inschrijver steeds mondiger en laat hij het niet na om te procederen als de gekozen criteria niet juist toegepast zijn of in hun geheel onwettig zijn.

Dat kan efficiĆ«nter. De vraag is op welke manier en hoe het proces tegelijk nog steeds juridisch correct kan verlopen. In dit handboek ligt de focus daarop: wat zijn de juridische mogelijkheden van selectie- en gunningscriteria en hoe kan je ermee omspringen? Recente rechtspraak is hierbij onze leidraad. Daarbovenop leggen we ons niet enkel toe op een theoretische benadering, maar geven we ook enkele praktische handvatten voor zowel opdrachtgevers als potentiĆ«le opdrachtnemers.

Surf voor meer info naar de website van Politeia.