Regels over gebruik van drones

Een Koninklijk Besluit van 10 april 2016 bij de federale Luchtvaartwet legt de regels en omstandigheden vast waarbij op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim toegelaten zijn. Een omzendbrief legt bijkomend uit welke regels gelden voor het gebruik van drones op zomerfestivals en welke bevoegdheid de luchtvaartautoriteiten en de burgemeesters daarbij hebben. In het algemeen gelden deze spelregels:

  • Particulieren kunnen drones enkel gebruiken buiten de openbare ruimte of in een gebouw of een daartoe voorzien terrein, beperkt in plaats en tijd.
  • De gemeente kan geen toelating voorzien voor het gebruik van drones buiten de openbare ruimte, een toelating komt van de luchtvaartautoriteit.
  • Het blijft verboden om boven mensenmassa te vliegen, behoudens toelating van de luchtvaartautoriteit na een risicoanalyse.
  • Inbeslagname van het toestel is mogelijk bij de toegang tot een festivalzone, wanneer de drone een risico vormt voor de openbare veiligheid.
  • Een tijdelijk vliegverbod kan steeds opgelegd worden door de luchtvaartautoriteit of bij concrete risico‚Äôs voor de openbare veiligheid.
  • Aanvullend moeten de bepalingen uit de Privacywet, de Camerawet en de regelgeving drones gevolgd worden.
  • De gemeentelijke veiligheidscel moet ook rekening houden met de multidisciplinaire vragenlijst organisatoren van evenementen van het Crisiscentrum.

De nieuwe wet private veiligheid maakt het mogelijk dat een bewakingsagent drones gebruikt op de openbare weg in opdracht van en onder toezicht van een opdrachtgever, voor zover die ze zelf mag gebruiken. Een uitzondering is mogelijk wanneer de drone gebruikt wordt voor bepaalde overheidstaken.

Zowel de FOD Mobiliteit als de FOD Binnenlandse Zaken zijn bevoegd voor vluchtuitvoeringen voor veiligheidsopdrachten. Ook wanneer een private actor een drone ter beschikking stelt van een overheid zal de drone een burgerlijk staatsluchtvaartuig indien er een samenwerkingsovereenkomst is.