Zoals je waarschijnlijk al weet wil de Vlaamse Regering tijdens de komende legislatuur inzetten op circulaire economie. Wij bij VVSG merken dat er op niveau van lokale besturen reeds heel wat animo is rond het onderwerp.

Daarom hebben wij een inventarisatie gemaakt van de verschillende circulaire-economieprojecten. In deze praktijkendatabank krijg je een overzicht van het brede scala aan projecten. Bij ieder project krijg je naast algemene informatie ook inzicht in de praktische kant.