Het doe-boek 'samen voor een dementievriendelijk Vlaanderen' is een samenwerking tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw en de Vlaamse Ouderenraad Het resultaat? Een dynamische en interactieve publicatie boordevol methodieken, tips en goede praktijken.  Niet zondermeer, maar geïnspireerd door gesprekken met lokale besturen die al dementievriendelijk werken, zorgprofessionals, mantelzorgers en personen met (jong)dementie zelf. Het doe-boek weerspiegelt wat zij belangrijk, betekenisvol en ‘dementievriendelijk’ vinden.  

Het doe-boek is enerzijds een oproep tot actie voor lokale besturen, maar evengoed een instrument voor belanghebbenden, van mantelzorgers tot leden uit de ouderenraad, om hun lokaal bestuur (op haar verantwoordelijkheid) aan te spreken. Er gebeurt al heel wat, maar er is nog ruimte voor verbetering. Het doe-boek reikt handvaten aan om aan de slag te gaan met de uitdagingen van vandaag voor het sterker dementievriendelijk beleid van morgen.

"Gemeenten die geen werk maken van dementievriendelijk beleid gaan de trein missen. Het is toch algemeen geweten dat mensen
ouder worden en het aantal personen met dementie gaat toenemen? Zij gaan op gegeven moment op hun eigen achterstand botsen,..."

Waarom een oproep tot actie? 

Het pleidooi voor een dementievriendelijke samenleving is niet nieuw, maar meer dan ooit actueel. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dementie de grootste sociale en economische uitdaging van deze eeuw. In 2030 zullen er wereldwijd meer dan 82 miljoen mensen met dementie zijn, goed voor een kostenplaatje van ongeveer 1.5 triljoen euro. In Vlaanderen alleen verwachten we een toename met 42.7% tegen 2035. Omgerekend zijn dat meer dan 188.000 mensen. Tel daar de betrokken mantelzorgers, familieleden en naasten bij en je krijgt pas echt zicht op hoeveel mensen er met (jong)dementie te maken hebben. Er is dus nood aan actie; en daar wil het doe-boek mee helpen.

Het momentum voor een dementievriendelijke samenleving is nu. Want waar mensen uit de boot dreigen te vallen door taboe en onbegrip kan een dementievriendelijke gemeente een wereld van verschil maken. De grote troef van het doe-boek is dat wat ‘dementievriendelijk’ is vorm kreeg door de ogen van mensen die professioneel of persoonlijk met (jong)dementie te maken hebben. Dat maakt de publicatie waarheidsgetrouw en stelt opnieuw scherp dat een dementievriendelijke gemeente een beweging is, gevoed door de mensen waarvoor het bedoeld is.  

“Een lokaal bestuur dat goed doet voor personen met dementie, is goed voor al haar inwoners.” (persoon met jongdementie)

Aan de slag

  1. Download het doe-boek en sla het op op jouw computer.
  2. Het doe-boek is een dynamisch en interactief document vol met pop-ups, filmpjes en goede praktijken. Je opent het document daarom best in Adobe Acrobat Reader DC en niet in jouw browser.
  3. Werkt een bepaalde link of pop-up niet naar behoren? Blader door naar de bibliografie. Daar vind je een overzicht van alle linken terug.

Vragen over de oproep tot actie of over dementievriendelijke gemeenten in het algemeen? Mail naar sam.vanhuynegem@vvsg.be.