Doel?

Op 21 april 2022 vond een eerste regiodekkende samenkomst plaats met de Limburgse burgemeesters en algemeen directeurs. Op deze eerste ‘Regioraad’ bespraken de aanwezigen de randvoorwaarden en besluitvormingsproces voor de toekomstige werking van het Limburgs burgemeestersoverleg. Daarnaast was er de mogelijkheid om thema’s aan te reiken waar de regiowerking inhoudelijk  mee aan de slag kan. Tot slot werd besloten een politieke werkgroep te starten die de regioraad mee vorm geeft in samensprak met het ambtelijk netwerkteam.

Intussen staat eind 2023 een tweede Regioraad  gepland. Als eerste thema waaraan het governancemodel kan worden getoetst, wordt gekozen voor de rechtspositieregeling.

Contactpersonen

Partners

 

  • Lokale besturen Limburg
  • Medewerkers gouverneur Limburg

Hoe?

De medewerkers van het kabinet van de Limburgse gouverneur nodigden na een kennismakingsgesprek met Labo Regiovorming enkele algemeen directeurs uit de regio uit, die het netwerkteam vormen in dit ontwikkeltraject.

Het netwerkteam boog zich over de vormelijke en inhoudelijke voorbereiding van de eerste samenkomst van het Limburgse burgemeestersoverleg. Er werd een startvoorstel ontwikkeld wat betreft randvoorwaarden en besluitvormingsproces, dat op de eerste Regioraad zou worden besproken.

Het eindproduct was een ‘reflectienamiddag, waarop alle Limburgse burgemeesters zich in verschillende workshops bogen over 3 centrale vragen:

  • Randvoorwaarden: Welke randvoorwaarden moeten worden vervuld op regionaal samenwerken een meerwaarde betekent in de Limburgse context?
  • Besluitvormingsproces: Welke weg legt een dossier af van maatschappelijke uitdaging tot uitvoering in de Regioraad?
  • Thema’s: Voor welke uitdagingen waarmee jouw lokaal bestuur geconfronteerd wordt, zie je meerwaarde in een (sub)regionale aanpak?

Na afloop van de regioraad werd onder de impuls van enkele aanwezige burgemeesters het initiatief genomen om een evenwichtige politieke werkgroep samen te stellen om de regiowerking vorm te geven.

Geleerde lessen

Samenspel tussen politiek en ambtelijk luik is cruciaal

Een goede ambtelijke voorbereiding, waaraan richting en bijsturing wordt gegeven door de burgemeesters, zorgt voor de nodige gedragenheid van wat op het burgemeestersoverleg wordt besproken. In een grote regio als regio Limburg, is ook een politieke voorbereiding aan de orde om het politieke draagvlak voor de regionale agenda te garanderen.

Evenwicht tussen inhoud en structuur

Of: de vraag van de kip en het ei. Heel veel twijfel is er rond de vraag of je eerst aan inhoud werkt, of eerst aan structuur. Koppel beide niet los. Heb je al een structuur, werk aan inhoud en evalueer je structuur tijdens het proces. Heb je nog geen structuur, ontwerp deze dan in een lichte versie, en stuur deze bij wanneer je met inhoud bezig bent. Dat is een blijvende oefening: de precieze samenwerkingsvorm zal voor elk thema (licht) verschillen.

Hou rekening met bestaande samenwerkingsstructuren in de regio

Het is belangrijk bij de oprichting van een nieuwe samenwerkingsverband om de bestaande intergemeentelijke samenwerkingen te respecteren en de meerwaarde / complementariteit van de nieuwe (overleg)structuur in het bestaande landschap te benadrukken.

Successen vieren is belangrijk

Een hoge opkomst, klaarheid rond een deelvraagstuk (die nieuwe vraagstukken oproept om op verder te werken), een nagekomen afspraak,…Heb oog voor elke stap in de goede richting en vier ze met de groep die dit mogelijk maakte.