2021Lokaal01 taalbubbels kennisnetwerk.png
Provider image

AALST – Omdat een kwart van de lagereschoolkinderen in Aalst opgroeit in een gezin waar Nederlands niet de thuistaal is, probeert Aalst via flankerend onderwijsbeleid op alle manieren het Nederlands te stimuleren bij de 20.000 kinderen en jongeren die er school lopen, met ook aandacht voor de specifieke professionalisering van de leerkrachten op dat vlak.

Sinds 2006 begeleidt de stedelijke taalcoach alle scholen, van om het even welk net, zowel bij het onthaal van een anderstalige leerling als bij het uitstippelen van trajecten voor taalbeleid op schoolniveau. De taalcoach Lieve Van Den Eeckhout luistert goed naar de vraag van de school en houdt bij het antwoord rekening met de samenstelling van het team en de visie van de school. Zo stelde directeur Pascale Pieters van SBS Moorsel vast dat het niveau van begrijpend lezen niet voldeed.

‘We zien dat kinderen niet meer zo veel en zo graag lezen als vroeger, daarvoor zochten we begeleiding.’ Het resultaat bestond uit drie pedagogische studiedagen over begrijpend lezen en een volledige herwerking van de methode. ‘We werken nu veel meer doelgericht en bieden de kinderen teksten aan die beter aansluiten bij hun leefwereld en het leesplezier bevorderen,’ zegt Pascale Pieters.

 

Bijbenen in alfaklassen

De taalcoach richt zich vooral tot de basisscholen, maar ook de oudere anderstalige leerlingen blijven niet in de kou staan. Zo ondersteunen de alfaklassen leerlingen van wie het Nederlands onvoldoende is om de lessen te kunnen volgen. Op regelmatige basis neemt de alfaklasleerkracht de leerling apart om intensief te werken aan taalinstructie, taalstimulering en functionele taalvaardigheid.

Voor Karlien Van Impe, coördinator vervolgschoolcoaches OKAN, is de alfaleerkracht hierdoor een belangrijke schakel in het integratieproces van de anderstalige leerling in het secundair onderwijs in Aalst. ‘Hij of zij speelt in op de concrete taalproblemen van de leerling, fungeert als coach, deelt de verworven expertise met de reguliere leerkrachten en werkt zo actief mee aan het vergroten van de slaagkansen van de anderstalige leerling. De kracht die uitgaat van deze gemotiveerde en enthousiaste ploeg alfaleerkrachten, werkt aanstekelijk voor de hele school en heeft zeker al zijn vruchten afgeworpen.’

 

Buitengewoon Taalst

Via het project Taalst krijgen ook leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs extra ondersteuning. Logopedisten geven hier heel functioneel taalonderwijs. Zij ondersteunen hierbij ook de reguliere leerkrachten met praktische tools voor gebruik in de gewone lessen. De doelstellingen van Taalst worden individueel op maat uitgewerkt. Voor sommige leerlingen ligt de nadruk op het verhogen van hun kansen op de arbeidsmarkt, anderen moeten vooral basiskennis verwerven om zelfredzamer te worden.

 

Zomervakantie in je taalbubbel

Omdat veel kinderen tijdens de zomervakantie weinig Nederlands horen en spreken en door de taalbarrière niet naar het reguliere vakantieaanbod komen, organiseert de stad Aalst Taalbubbels. Tijdens de eerste twee weken van augustus komen ongeveer 160 kinderen en jongeren naar deze alternatieve speelpleinwerking. De vrijwilligers organiseren op een speelse manier een taalbad, waar de kinderen via allerlei aantrekkelijke activiteiten hun taalvaardigheid kunnen oefenen en aanscherpen.

Door Taalbubbels gaat de kennis die leerlingen opdeden tijdens het schooljaar, niet verloren, maar wordt ze net verankerd. Zo starten ze goed voorbereid in het nieuwe schooljaar. Zain Alrifai, ooit zelf deelnemer aan Taalbubbels en nu al vier jaar vrijwilliger, vindt het een geweldig kamp. ‘En nieuwkomers kunnen hier aan hun Nederlands werken.’ •

 

Jochen Elegeert is OVSG-stafmedewerker communicatie
Voor Lokaal 01 | 2021