get-image-thumbnail (1)_2.jpg
Provider image

Het in orde brengen van administratieve zaken loopt niet altijd soepel. Zeker de digitalisering kan bij velen voor bijkomende problemen zorgen. De lokale besturen doen er alles aan om de mensen te ondersteunen bij het invullen van documenten, contact opzoeken met bepaalde instanties etc.

Categorie

Toegankelijke dienstverlening

Doelen

  • Drempels verlagen voor gezinnen om hun administratie in orde te krijgen.
  • Ondersteuning bieden bij het lezen en begrijpen van moeilijke brieven en formulieren of moeilijke telefoontjes.

Doelgroep

 

  • Personen in maatschappelijk kwetsbare posities
  • Anderstaligen
  • Laag geletterden
  • Laag digitaal geletterden

Beschrijving

Burgers kunnen hulp krijgen om documenten, formulieren en brieven te ontcijferen en in te vullen. Zo worden de drempels verlaagd voor anderstaligen en mensen in maatschappelijk kwetsbare posities om hun administratie in orde te krijgen.

Succesfactoren

  • Het concept is zeer eenvoudig.
  • Toegankelijkheid (gewoon binnenstappen, zonder afspraak).
  • De doelgroep heeft menselijke contact en krijgt 1-op-1 hulpverlening.

Uitdagingen

  • Werken met vrijwilligers vraagt goede begeleiding en tijdsinvestering

Deze praktijk in

Genk

Koffie en papieren: elke donderdagnamiddag kunnen Genkse gezinnen terecht in Campus O3 om samen een document in te vullen, brieven te ontcijferen, om een document te leren aanvragen bij de stad of om te telefoneren naar een dienst.

 

Halle

Koffie en formulieren: tijdens 2 permanentiemomenten zijn burgers welkom om langs te komen met brieven of formulieren. Ze helpen waar nodig en proberen versterkend te werken door mensen zelf het initiatief te laten nemen. Ze kunnen ook terugkoppelen naar diensten (intern en extern) die een patroon vertonen van moeilijk begrijpbare communicatie om hen aan te sporen eenvoudiger te communiceren. Ze houden bij met welke vragen mensen komen en waar juist de drempel ligt. 
Contactbart.haerens@halle.be

Beleidsdomeinen

Burgerzaken

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.