Provider image

In Nederland zetten de voorlopergemeentes in op 3 pistes om hun restafvalcijfer te verlagen. In dit Lerende Netwerk wordt hun aanpak toegelicht.

Nederlandse gemeentes zamelen gemiddeld nog wat meer restafval per inwoner per jaar in dan in Vlaanderen, maar hun beste gemeentes halen lagere restafvalcijfers dan de voorlopers in Vlaanderen.In Vlaanderen wordt er vooral ingezet op de financiĆ«le prikkel, in Nederland combineert men de prijsprikkel met een aangepast serviceniveau en communicatie op wijkniveau. Aandachtspunten zijn wel de kwaliteit van de grondstoffen. Samuel Stollman van NVRD legt uit hoe men in Nederland deze 3 pistes toepast en RIk Hardenberg gaat in op de praktijk van de voorlopergemeentes in het ROVAwerkingsgebied.

De presentaties, opnames van de sprekers, verslag van vragenronde en uitwisseling.