Sessies van de Lerende netwerken afvalbeleid

Op deze pagina krijg je een overzicht van de  geplande sessies van de Lerende Netwerken Afvalbeleid en kan je inschrijven 

Naar de overzichtspagina

 

De Lerende Netwerken Afvalbeleid brengen gemeentes en afvalintercommunales samen om goede praktijken voor te stellen, uit te wisselen en elkaar te bevragen. Zo kan elke deelnemer vanuit zijn eigen context inspiratie opdoen, de eigen situatie bevragen en toekomstperspectieven aftoetsen. Dit geeft de gemeentes en intercommunale de nodige kennis, praktijken en instrumenten om hun afvalbeleid te optimaliseren en hun restafvaldoelstellingen te verbeteren.

Momenteel werken we onder andere rond deze thema's:

  • Circulaire economie
  • gft-inzameling 
  • gemeentelijk bedrijfsafval 
  • textiel 

Deze thema’s worden op verschillende manieren aangepakt om ze uit te diepen: er zijn zowel sessies ter uitwisseling, expert-sprekers, goede voorbeelden, focusgroepen e.d.

De milieuverantwoordelijke, schepen van milieu/afval, medewerkers van de afvalintercommunales en andere betrokkenen ontvangen de uitnodiging voor deze Lerende Netwerken. Je kan vrij deelnemen aan de sessies die je het meest aanspreken. Inschrijven is wel verplicht. De Lerende Netwerken Afvalbeleid zijn gratis. Ontvang je het programma van de Lerende Netwerken nog niet, dan kan je hieronder inschrijven op de nieuwsbrief. Alle informatie over de sessies krijg je dan tijdig in je mailbox.

Er is 1 traject specifiek voor de centrumsteden. Hiervoor krijgen ze  per mail een uitnodiging. Daarnaast is er een traject 'afval en circulaire economie' dat specifiek ingaat op de transitie naar circulaire economie en ‘circulaire loops: hergebruik, repair en delen’.  

Deze Lerende Netwerken Afvalbeleid zijn een instrument om de gemeentelijke restafvaldoelstellingen te ondersteunen. Deze worden door de OVAM opgelegd op basis van de clusters waartoe de gemeentes behoren. Tegen eind 2022 moeten alle gemeentes deze restafvaldoelstelling halen. Intercommunales hebben een streefcijfer gekregen. Vanaf 2023 zullen deze restafvaldoelstellingen nog verstrengen. Naast de lerende netwerken afvalbeleid, kunnen de gemeentes ook gebruik maken van de benchmarktool van de OVAM. Hiermee kan je je afvalcijfers in detail analyseren en vergelijken met andere gemeentes en intercommunales.  

 

Op de hoogte blijven van de Lerende Netwerken Afvalbeleid? Het programma, inschrijvingen en links naar vorige sessies vind je enkel op de website en in de nieuwsbrief. 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Nuttige documenten

# Milieu, klimaat & duurzaamheid
# Milieu, klimaat & duurzaamheid

Deze actie kadert binnen het C-MARTLIFE project. C-MARTLIFE ontvangt steun van het LIFE Programma van de Europese Unie.