Hybride functies: één tewerkstellingslijn mogelijk

Voor de hybride functies is de Federale Pensioendienst bereid om de ‘hybride’ salarisschaal (zelf gecreëerde salarisschaal, op basis van het gewogen gemiddelde van de salarisschalen van de twee functies) te voorzien van een DmfA-code. De dienst Loopbaanbeheer ambtenaren van de Federale Pensioendienst heeft intussen al voor een aantal besturen Capelo-codes gecreëerd voor de hybride IFIC-salarisschalen en zal dit ook doen voor andere besturen die dit vragen. 

Concreet betekent dit dat er voor hybride functies met één arbeidsovereenkomst en één tewerkstellingslijn gewerkt kan worden. Hierbij wordt er in de DMFA aangifte één loon ingegeven, op basis van een gewogen gemiddelde van de twee lonen. De weddecentrales hebben deze informatie ook ontvangen.

Schematische voorstelling implementatie IFIC

Je kan deze afbeelding hier downloaden voor eigen gebruik.

Verschil intern en extern beroep (ook terug te vinden in de protocollen):

 • Intern beroep: als er een intern beroep wordt ingediend, dient er een interne beroepscommissie opgericht te worden in het betrokken lokaal bestuur. Deze beroepscommissie bestaat uit de procesverantwoordelijke, vertegenwoordigers van de werkgever en vakbondsafgevaardigden. Alle leden hebben een IFIC-opleiding gevolgd.
 • Extern beroep: na afloop van het intern beroep is er de mogelijkheid om een extern beroep in te dienen. Dit gebeurt dan op sectoraal niveau.

Modeldocumenten implementatie IFIC

Onderstaande documenten zijn sinds kort allemaal raadpleegbaar op de site van vzw IFIC: 

Algemeen:

 • Verklaring voor een ontbrekende functie in Word-formaat
  • In het kader van de implementatie, kan dit formulier enkel worden gebruikt na de toewijzingsprocedure
   (dus in voorkomend geval na de definitieve beslissing van de beroepscommissies)
 • Schema implementatie IFIC (zie vorige titel)

Nuttige documenten voor de werkgevers:

Nuttige documenten voor de werknemers:

 • Model: formulier bevestiging van de keuze m.b.t. het IFIC-barema in PDF-formaat of Word
 • Formulier intern beroep in PDF-formaat of Word
 • Formulier extern beroep in PDF-formaat of Word
 • Hoe lees ik een individuele simulatiefiche voor mijn nieuwe IFIC-functie? (beschikbaar in PDF-formaat)

IFIC individuele simulatietool

De individuele simulatietool IFIC is beschikbaar

De communicatie en de link naar de tool staat in detail beschreven op de kennisgroep personeelsbeleid onder de gespreksnaam "Invoering IFIC-functieclassificatie en IFIC-loonhuis in de publieke ouderenzorg: nieuwe versie IFIC individuele simulatietool (V0.7)."

Klik hier om naar de kennisgroep personeelsbeleid te gaan

Vzw IFIC organiseerde in maart een vijftal infosessies over het gebruik van de IFIC individuele simulatietool (enkel ouderenzorg). Deze infosessie(s) werden specifiek georganiseerd voor HR- en personeelsdiensten die de simulatietool zullen invullen en gebruiken. 


De presentatie van deze opleiding kan je hier downloaden.

Inhoud van de presentatie:

 • Algemene context en doel van de simulatietool
 • Overzicht input en output van de tool
 • Methodologie
 • Illustratie van de resultaten (simulatiefiches).


Bij vragen of problemen over de simulatietool en/of de presentatie contacteer je best het specifieke emailadres van vzw IFIC: tool.publiek.vl@if-ic.org

Frequently Asked Questions (FAQ)

Hier bundelen we de vragen (met antwoorden) over IFIC die bij de VVSG zijn binnengekomen, en door de VVSG is samengesteld. Om een specifiek kernwoord te zoeken gebruik je de zoekfunctie "Control + F."

 • FAQ - deel 1 (23 december 2021) 
 • Bijlage bij de FAQ, deel 1: ontbrekende functies (voorstel van formulering - het doel en de taken van een zestal functies in de ouderenzorg).
 • FAQ - deel 2 (Versie 5 - update 24 mei 2022) .
  • In versie 4 is er een verduidelijking over wat in het arbeidscontract moet aangepast worden bij de IFIC-doorvoering en een vraag over de erkenning van ergotherapeuten. In versie 5 is er een aanvulling over de kinesitherapeuten in IFIC.

 

Ondertussen heeft ook vzw IFIC enkele veelgestelde vragen en antwoorden over de toepassing van de IFIC-functieclassificatie en IFIC-loonhuis in de geregionaliseerde publieke ouderenzorg gepubliceerd. Lees hier de vzw IFIC FAQ. Deze is gepubliceerd door de vzw IFIC en gezamenlijk opgesteld door de sociale partners, de VVSG en vzw IFIC.

IFIC fora (deelnamelink | opnames)

De VSSG wil in het IFIC dossier intensief inzetten op de ondersteuning van de lokale besturen en welzijnsverenigingen. Op de IFIC-fora kunnen leden snel een antwoord op hun vragen krijgen en ervaringen met elkaar uitwisselen over de IFIC-doorvoering in de ouderenzorg.


Het volgende IFIC forum gaat door op:

 • Datum nog te bepalen


De deelnamelinks voor volgende MS-teams bijeenkomsten zullen te vinden zijn op de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid.

Er gingen ondertussen al enkele IFIC-fora door de afgelopen maanden: 12 in totaal. Het meeste recente forum ging door op 30 juni 2022. Wil je deze fora herbekijken? Dat kan! Deze opnames zijn integraal te bekijken op de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid onder de gespreksnaam: "Update juli: alle opnames van de IFIC fora en de IFIC-voorafname fora". Om de opnames snel terug te vinden is de gespreksnaam in de zoekbalk typen of plakken de handigste optie. Ben je nog geen lid van de VVSG Kennisgroep Personeelsbeleid? Stuur ons dan een aanvraag via info@vvsg.be