Sessies

Inschrijven is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, ook voor digitale sessies. Schrijf dus niet in, als je niet kan deelnemen of verwittig tijdig als je toch niet kan aansluiten.

De meeste sessies staan open voor iedereen, maar niet allemaal. Let dus goed op de doelgroep. We geven ook aan naar wie de sessie voornamelijk gericht is.
 


Lerend Netwerk Afvalbeleid online: Opstarten van een GFT-inzameling – case IVBO

Meer en meer intercommunales en gemeentes zoeken naar formules om het keukenafval van gezinnen en voedseloverschotten uit de restafvalzak te weren. Het bio-afval van gezinnen apart inzamelen is een instrument dat er vaak in slaagt om dit doel te bereiken. In deze sessie zoemen we in op de opstart van de GFT-inzameling in IVBO. Zij hebben een goedlopende groeninzameling die ze begin dit jaar in hun gemeentes aanvulden met een aparte GFT-inzameling. Zij focussen zowel op de operationele aspecten, communicatie met de burgers, evaluatie na een jaar…
Datum: Maandag 5 december (14u-15u30)
Wie kan deelnemen: operationele medewerkers, beleidsmedewerkers, politiek verantwoordelijken
Inschrijven: via de link onderaan deze pagina
Digitaal: sessie via Microsoft Teams. Je ontvangt op voorhand een mail met een link om in te loggen voor de online sessie.

 

Lerend Netwerk Afvalbeleid online: Ondersteuning voor gemeentes inzameling gemeentelijk bedrijfsafval (case Imog en Limburg.net)

Lokale besturen hebben een voorbeeldfunctie, ook als het gaat om het correct inzamelen van hun eigen bedrijfsafval zowel van hun kantoren, buitendiensten, ocmw’s, scholen en kinderopvang, maar ook van de verenigingen waar ze mogelijk afval inzamelen. Nu de controles op bedrijfsafval toenemen, komt er ook beweging op dit vlak. Om hun gemeentes te ondersteunen in de correcte inzameling van hun bedrijfsafval nemen een aantal afvalintercommunales een actieve rol op. In dit lerend netwerk stellen Katrien Bogaerts (Limburg.net) en Koen Delie (Imog) voor hoe zij dat in hun werkingsgebied organiseren.
Datum: Maandag 12 december (10u-11u30)
Wie kan deelnemen: beleidsmedewerkers en operationeel verantwoordelijken
Inschrijven: via de link onderaan deze pagina
Digitaal: sessie via Microsoft Teams. Je ontvangt op voorhand een mail met een link om in te loggen voor de online sessie.

 

Lerend Netwerk Afvalbeleid live voor lokale besturen die evenementen organiseren – herbruikbaar cateringmateriaal: Winter in Antwerpen

In deze groep willen we personeelsleden van lokale besturen die evenementen organiseren met herbruikbaar cateringmateriaal, bij elkaar brengen. 
Op dit 2de live moment kijken we naar de concrete organisatie van een langerlopend groot winterevenement, de winter van Antwerpen. Dat is een hele maand kerstmarkt, schaatsbaan, reuzenrad, winterbars en zoveel meer in 1. De stad Antwerpen nodigt ons uit voor een toelichting en plaatsbezoek. De OVAM licht ook nog toe wat er in de pijplijn van de Vlaamse wetgeving zit rond herbruikbare bekers en cateringmateriaal.
Stuur dit gerust door naar collega’s in jouw organisatie voor wie dit relevant kan zijn!
Datum:
Dinsdag 20 december
Programma
- 13u30: Onthaal
- 14u: Toekomstige Vlaamse wetgeving over herbruikbaar cateringmateriaal (Vlarema 9)
- 14u30: Toelichting aanpak herbruikbare bekers en cateringmateriaal op de Winter in Antwerpen (Stad Antwerpen)
- 15u: Rondleiding op Winter van Antwerpen: verdeling en opslag, kassa en waarborg, communicatie… van herbruikbaar cateringmateriaal
- 16u: Netwerkmoment met deelnemers (testen van herbruikbaar cateringmateriaal)
- 17u: Voorziene afronding
Wie kan deelnemen: Medewerkers lokale besturen die regierol opnemen in herbruikbaar cateringmateriaal
Inschrijven: via de link onderaan deze pagina
Live sessie: afspraak in de vergaderzaal, museum DIVA, Kaasstraat 13, Antwerpen.
Nadien eindigen we in een winterbar (te bevestigen) van de Winter in Antwerpen, vlakbij de vergaderzaal.
Je bereikt de vergaderzaal vlot met het openbaar vervoer: 20 minuten wandelen van Antwerpen-Centraal of met de tram naar de Groenplaats. Meer informatie over de bereikbaarheid

 

Doelgroep

Medewerkers en schepenen van een gemeente of afvalintercommunale betrokken bij het afvalbeleid

 

Organisatie

VVSG en de OVAM

 

Deelnameprijs

Gratis
 

Inschrijven

Inschrijven is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt ook voor de digitale sessies.
Schrijf dus niet in als je niet kan deelnemen of verwittig tijdig als je toch niet kan aansluiten.

 

Info

 

Organisatie

Deze actie kadert binnen het C-MARTLIFE project. C-MARTLIFE ontvangt steun van het LIFE Programma van de Europese Unie

Deze actie kadert binnen het C-MARTLIFE project. C-MARTLIFE ontvangt steun van het LIFE Programma van de Europese Unie.

Opleidingssessies

05 dec '22
12 dec '22
20 dec '22