Sessies

In het najaar 2020 proberen we, naargelang de situatie rond Corona het toelaat, om zowel digitale als live-sessies te organiseren. Hou hier rekening mee als je inschrijft!

Inschrijven is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, ook voor de digitale sessies. Schrijf dus niet in, als je niet kan deelnemen of verwittig tijdig als je toch niet kan aansluiten.

De meeste sessies staan open voor iedereen, maar niet allemaal. Let dus goed op de doelgroep.
 

Lerende Netwerken Afvalbeleid online: een alternatieve, sociale visie op prijszetting van afval
Henk Van Hootegem, medewerker van het steunpunt rond bestrijding van armoede, stelt de problematiek voor van mensen in armoede en hun verhouding tot afval: over welke groep gaat het? Welke drempels ondervinden ze in het domein van afval? Hoe kan je hen stimuleren om te sorteren en toch deze drempels omzeilen? En waarom zou je dit doen? 
Datum: Donderdag 19 november (14u tot 15u30)
Wie kan deelnemen: cluster v15 – centrumsteden op uitnodiging 
Inschrijven: via de link onderaan deze pagina
Sessie via Microsoft Teams. Je ontvangt vooraf een mail met een link om in te loggen voor de onlinesessie. Ben je het niet gewoon om online deel te nemen en wil je wat meer uitleg? Geef dan een seintje aan eva.gijsegom@vvsg.be.
 

Lerende Netwerken Afvalbeleid online: brengsystemen en praktische ondersteuning voor doelgroepen, zoals ouderen
Ouderen, maar ook anderen die moeilijk ter been zijn, kampen soms met praktische problemen om hun afval weg te brengen. Cirkulus Berkel, het regionaal overheidsbedrijf voor afval- en grondstoffenbheer regio Apeldoorn, bouwt samen met haar gemeentes aan een integraal beleid om ook deze doelgroepen hierin te ondersteunen. Chris Kuulman stelt hun beleid voor en hoort graag hoe we het in Vlaanderen aanpakken.
Datum: Vrijdag 27 november (10u tot 11u30)
Wie kan deelnemen: iedereen
Inschrijven: via de link onderaan deze pagina
Sessie via Microsoft Teams. Je ontvangt vooraf een mail met een link om in te loggen voor de onlinesessie. Ben je het niet gewoon om online deel te nemen en wil je wat meer uitleg? Geef dan een seintje aan eva.gijsegom@vvsg.be.


Lerende Netwerken Afvalbeleid: digitale opleiding service design, case 'communicatie rond prijszetting’
We doorlopen in hoog tempo de relevante stappen van een mensgericht ontwerpproces (Human Centered Design). Deelnemers ervaren hoe design thinking kan ingezet worden om de communicatie rond prijszetting aan te passen aan de verschillende profielen van burgers en beleidsmakers. We gebruiken een aantal van de typische design technieken zoals journey mapping, user journey en persona`s. We zorgen voor kleine brokken theorie, afgewisseld met voldoende tijd voor oefeningen en reflectie. En een goede dosis fun.
Lesgever: Twisted Studio
Datum: Maandag 30 november (9u30 tot 17u)
Wie kan deelnemen: iedereen, max. 14 deelnemers 
Inschrijven: via de link onderaan deze pagina
Sessie via Microsoft Teams. Je ontvangt vooraf een mail met een link om in te loggen voor de onlinesessie. Ben je het niet gewoon om online deel te nemen en wil je wat meer uitleg? Geef dan een seintje aan eva.gijsegom@vvsg.be.
We onderbreken de sessie regelmatig en er wordt tussenin tijd gemaakt om in groepjes of alleen oefeningen te maken.


Lerende Netwerken Afvalbeleid online: overtuig je bestuurders en vennoten om je afvalbeleid aan te passen (focus prijszetting van huisvuil en grofvuil)
Bestuurders en gemeentes meekrijgen in je verhaal om je beleid aan te passen of zelfs de prijs verhogen voor de burgers, is geen evidentie. Hoe pakken anderen dat aan? Welke argumenten kan je inzetten? Christof Delatter gidst ons door het landschap van veranderingen in het afvalbeleid en staat er kritisch bij stil.
Datum: Dinsdag 12 januari (14u tot 15u30)
Wie kan deelnemen: iedereen
Inschrijven: via de link onderaan deze pagina.
Sessie via Microsoft Teams. Je ontvangt vooraf een mail met een link om in te loggen voor de onlinesessie. Ben je het niet gewoon om online deel te nemen en wil je wat meer uitleg? Geef dan een seintje aan eva.gijsegom@vvsg.be.

 

Doelgroep

Medewerkers en schepenen van een gemeente of afvalintercommunale betrokken bij het afvalbeleid

 

Organisatie

VVSG en de OVAM

 

Deelnameprijs

Gratis
 

Inschrijven

Inschrijven is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt ook voor de digitale sessies.
Schrijf dus niet in als je niet kan deelnemen of verwittig tijdig als je toch niet kan aansluiten.

 

Info

 

Preventiemaatregelen COVID-19

Bekijk hier onze maatregelen ter preventie van het coronavirus.

Opleidingssessies

12 jan '21