Ben je als politiek verantwoordelijke of medewerker van een lokaal bestuur betrokken bij de restafvaldoelstellingen van je gemeente of het afvalbeleid in de ruime zin, dan kan je deelnemen aan de lerende netwerken afvalbeleid.

In de sessies van de lerende netwerken afvalbeleid komen gemeentes en afvalintercommunales samen om goede praktijken voor te stellen, uit te wisselen en elkaar te bevragen. Zo kan elke deelnemer vanuit zijn eigen context inspiratie opdoen, de eigen situatie bevragen en toekomstperspectieven aftoetsen. Dit geeft de gemeentes en intercommunales de nodige kennis, praktijken en instrumenten om hun afvalbeleid te optimaliseren en hun restafvaldoelstellingen te verbeteren. 

Op basis van de cluster waar de gemeente toe behoort, heeft de OVAM een gemeentelijke restafvaldoelstelling toegekend. Tegen 2022 moeten alle gemeentes deze restafvaldoelstelling halen. Naast de lerende netwerken afvalbeleid, kunnen de gemeentes ook gebruik maken van de benchmarktool van de OVAM. Hiermee kan je je afvalcijfers in detail analyseren en vergelijken met andere gemeentes en intercommunales.  

Vanaf het najaar 2020 focussen de Lerende Netwerken Afvalbeleid zich op 4 hoofdthema’s: prijszetting van afval en de communicatie hierrond, hogere inkomensgroepen, oudere doelgroepen en grofvuil verminderen. Deze thema’s worden op verschillende manieren uitgediept: zowel sessies ter uitwisseling, expert-sprekers, goede voorbeelden, focusgroepen ed. 

Elke milieuverantwoordelijke, schepen van milieu/afval en medewerkers van de afvalintercommunales ontvangt de uitnodiging voor deze Lerende Netwerken, tenzij men anders aangeeft.

Naast de sessies binnen de clusters loopt er ook in 2019 en 2020 een voortrekkerstraject. Aan dit traject neemt een beperkte groep van gemeentes en intercommunales deel rond het thema ‘circulaire loops: hergebruik, repair en delen’.  Dit zijn interactieve sessies. 
 

Sessies

In het najaar 2020 proberen we, naargelang de situatie rond Corona het toelaat, om zowel digitale als live-sessies te organiseren. Hou hier rekening mee als je inschrijft!

Inschrijven is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, ook voor de digitale sessies. Schrijf dus niet in, als je niet kan deelnemen of verwittig tijdig als je toch niet kan aansluiten.

De meeste sessies staan open voor iedereen, maar niet allemaal. Let dus goed op de doelgroep.
 

Lerende Netwerken Afvalbeleid online: Focusgroep voor afvalstewards
In deze sessie nodigen we de afvalstewards uit om hun ervaringen te delen rond 2 specifieke thema’s: 'oudere doelgroepen' en 'hogere inkomens betrekken'. Daarnaast proberen we ook de meest voorkomende vragen rond afval bij diverse doelgroepen te bepalen.
Datum: Dinsdag 15 september (14u tot 16u)
Doelgroep: afvalstewards op uitnodiging
Inschrijven: via de link onderaan deze pagina
Sessie via Microsoft Teams. Je ontvangt vooraf een mail met een link om in te loggen voor de onlinesessie. Ben je het niet gewoon om online deel te nemen en wil je wat meer uitleg? Geef dan een seintje aan eva.gijsegom@vvsg.be.
 

Lerende Netwerken Afvalbeleid online - centrumsteden: prijszetting en sociale correcties
In deze sessie wisselen de centrumsteden informatie uit over hun prijszetting voor restafval en de recyclageparken, en welke sociale correcties ze eventueel voorzien. Hun vragen hierover komen ook aan bod. Deelnemers voorzien zelf een korte ppt waarvoor ze de vragen doorkrijgen bij inschrijving.  
Datum: Dinsdag 29 september (10u tot 11u30)
Doelgroep: cluster v15 – centrumsteden op uitnodiging 
Inschrijven: via de link onderaan deze pagina
Sessie via Microsoft Teams. Je ontvangt vooraf een mail met een link om in te loggen voor de onlinesessie. Ben je het niet gewoon om online deel te nemen en wil je wat meer uitleg? Geef dan een seintje aan eva.gijsegom@vvsg.be.
 

Lerende Netwerken Afvalbeleid: grofvuil op het recyclagepark verminderen
Jean-Marie Staelens van IVM gaat in op de resultaten van een sorteeranalyse op grofvuil en hoe ze erin slaagden hun grofvuil op het recyclagepark te doen dalen: het beleid rond grofvuil op het recyclagepark werd bijgestuurd.
Datum: Donderdag 8 oktober (10u tot 12u)
Doelgroep: Iedereen
Inschrijven: via de link onderaan deze pagina
Live sessie: deze sessie gaat indien mogelijk live door in Gent (te bevestigen)
 

Lerende Netwerken Afvalbeleid online: een alternatieve, sociale visie op prijszetting rond afval
Shirley Ovaere, stafmedewerker Armoede van VVSG, stelt de problematiek voor van mensen in armoede en hun verhouding tot afval: over welke groep gaat het? Welke drempels ondervinden ze in het domein van afval? Hoe kan je hen stimuleren om te sorteren en toch deze drempels omzeilen? En waarom zou je dit doen? 
Datum: Donderdag 19 november (10u tot 11u30)
Doelgroep: cluster v15 – centrumsteden op uitnodiging 
Inschrijven: via de link onderaan deze pagina
Sessie via Microsoft Teams. Je ontvangt vooraf een mail met een link om in te loggen voor de onlinesessie. Ben je het niet gewoon om online deel te nemen en wil je wat meer uitleg? Geef dan een seintje aan eva.gijsegom@vvsg.be.

 

Doelgroep

Medewerkers en schepenen van een gemeente of afvalintercommunale betrokken bij het afvalbeleid

 

Organisatie

VVSG en de OVAM

 

Deelnameprijs

Gratis
 

Inschrijven

Inschrijven is verplicht, omdat het aantal plaatsen beperkt is, ook voor de digitale sessies.
Schrijf dus niet in, als je niet kan deelnemen of verwittig tijdig als je toch niet kan aansluiten.

 

Info

 

Opleidingssessies

15 sep '20
29 sep '20
08 okt '20
19 nov '20