Sessies

Inschrijven is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, ook voor digitale sessies. Schrijf dus niet in, als je niet kan deelnemen of verwittig tijdig als je toch niet kan aansluiten.

De meeste sessies staan open voor iedereen, maar niet allemaal. Let dus goed op de doelgroep. We geven ook aan naar wie de sessie voornamelijk gericht is.
 

Lerend Netwerk Afvalbeleid online: Sociale tegemoetkomingen voor afval in de Stad Antwerpen
Niet elke inwoner van een gemeente heeft het even gemakkelijk om de rekening voor afval te betalen. Wie selecteer je als bestuur voor sociale tegemoetkomingen en hoe organiseer je dit? In de stad Antwerpen zijn er sociale tegemoetkomingen in de vorm van gratis afvalzakken van huisvuil, pmd en gft voor nieuwe inwoners en groepen die gebruik maken van de voedselbedeling. Jan Van Vaerenbergh, consulent Armoedebeleid, legt hun beleidskeuzes en aanpak uit. 
Datum: Donderdag 10 maart (14u-15u30)
Wie kan deelnemen: Beleidsmedewerkers en politiek verantwoordelijken
Inschrijven: via de link onderaan deze pagina  
Sessie via Microsoft Teams. Je ontvangt vooraf een mail met een link om in te loggen voor de onlinesessie.


Lerend Netwerk Afvalbeleid online: handhaving op illegaal geplaatste textielcontainers - de aanpak van Mirom Roeselare en Nazareth 
Vele gemeentes kennen het probleem van de niet-vergunde textielcontainers die willekeurig op privaat en publiek domein geplaatst worden. Het probleem kan worden aangepakt met een doorgedreven en structurele aanpak en onderbouwde procedure. Lien Bonnier van Mirom Roeselare en Bénédicte Verhoeven van Nazareth stellen hun aanpak en resultaten voor.
Datum
Maandag 21 maart (14u-16u)
Dinsdag 22 maart (14u-16u) - VOLZET
Wie kan deelnemen: Handhavers, medewerkers milieudiensten, operationele diensten
Inschrijven: via de link onderaan deze pagina  
Sessie via Microsoft Teams. Je ontvangt vooraf een mail met een link om in te loggen voor de onlinesessie.
 

Lerend Netwerk Afvalbeleid online: Voedselverlies – ‘30% minder’ van Imog en Mirom Roeselare
Mirom Roeselare en Imog constateerden bij een sorteeranalyse van de huisvuilzak dat hier nog ontstellende hoeveelheden verpakt en onverpakt, bereid en onbereid voedsel in zat. Ze sloegen de handen in elkaar met het project ‘30% minder’ om dit aan te pakken. Koen Delie van Imog en Goedele Osaer van Mirom Roeselare lichten de cijfers en de projectaanpak, gestoeld op inzichten van de gedragsverandering, toe.
Datum: Donderdag 31 maart (10u-11u30)
Wie kan deelnemen: Communicatiemedewerkers, milieu- en duurzaamheidsambtenaren, beleidsmedewerkers
Inschrijven: via de link onderaan deze pagina  
Sessie via Microsoft Teams. Je ontvangt vooraf een mail met een link om in te loggen voor de onlinesessie.
 

Lerend Netwerk Afvalbeleid online voor centrumsteden: circulaire aanbesteding van werkkledij voor parkwachters, ophalers, technici
Merijn Vandepol stelt de aanpak van IOK voor over het aanbesteden van de werkkledij van onder andere parkwachters en vuilnisophalers. Ecologie, aanpassing aan de opdracht en levensduur vormden hierbij het uitgansgpunt. Merijn geeft tekst en uitleg hoe ze bij deze opdracht te werk gingen, waar je rekening mee kan houden en wat dit opleverde. 
Datum: Woensdag 20 april (10u-11u30)
Wie kan deelnemen: Aankopers, medewerkers circulaire economie, beleidsmedewerkers
Inschrijven: via de link onderaan deze pagina  
Sessie via Microsoft Teams. Je ontvangt vooraf een mail met een link om in te loggen voor de onlinesessie.

 

Doelgroep

Medewerkers en schepenen van een gemeente of afvalintercommunale betrokken bij het afvalbeleid

 

Organisatie

VVSG en de OVAM

 

Deelnameprijs

Gratis
 

Inschrijven

Inschrijven is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt ook voor de digitale sessies.
Schrijf dus niet in als je niet kan deelnemen of verwittig tijdig als je toch niet kan aansluiten.

 

Info

 

Organisatie

Deze actie kadert binnen het C-MARTLIFE project. C-MARTLIFE ontvangt steun van het LIFE Programma van de Europese Unie

Deze actie kadert binnen het C-MARTLIFE project. C-MARTLIFE ontvangt steun van het LIFE Programma van de Europese Unie.

Opleidingssessies

10 maa '22
21 maa '22
22 maa '22
31 maa '22
20 apr '22