pexels-savvas-stavrinos-814544.jpg
Provider image

Organisaties en mensen leren kennen in een nieuwe stad of gemeente is niet zo vanzelfsprekend. Een kennismakingsacitviteit kan helpen bij het ontmoeten van instanties en mensen uit eigen stad of gemeente. Verschillende lokale besturen hebben hieromtrent praktijken voor opgericht.

Categorie

Toegankelijke dienstverlening

Doelen

 • Anderstalige nieuwkomers hun nieuwe stad of gemeente laten leren kennen.

Doelgroep

 • (Anderstalige) nieuwkomers

Beschrijving

Organisaties en mensen leren kennen in een nieuwe stad of gemeente is niet zo vanzelfsprekend. Een kennismakingsacitviteit kan helpen bij het ontmoeten van instanties en mensen uit eigen stad of gemeente. Dit draagt bij tot het integratieproces. 

Succesfactoren

 • Kennismaking en het opbouwen van een sociaal netwerk.
 • Vertrekkende vanuit de interesses van de deelnemers en minder op het oefenen van het Nederlands. Dat zorgt ervoor dat anderstaligen zich meer welkom voelen in hun gemeente en zich beter integreren. 
 • Nieuwkomers krijgen de erkenning van medeburger.
 • Duurzaam
 • Er is ruimte voor het beantwoorden van specifieke individuele vragen.
 • Inspraak

Uitdagingen

 • Men bereikt een sterk wisselende groep: er is constant een instroom van nieuwe mensen. 
 • Het is veel info op een korte tijd.
 • Het is moeilijker voor anderstaligen die net beginnen Nederlands te leren om bij deze groep aan te sluiten (net omdat de focus niet zozeer op het Nederlands leren ligt). Daardoor is het moeilijker om een voldoende grote groep samen te laten komen.
 • Het blijkt geen evidentie voor moeders (vooral alleenstaande moeders) om zich ’s avonds of tijdens het weekend vrij te maken voor deze initiatieven. Voor deze groep is echter een initiatief overdag eveneens zelden een optie.

Deze praktijk in

Aalst

Ken je stad: Stad Aalst en Leerpunt bieden doorheen het jaar vijf gratis stadswandelingen aan waarop anderstalige nieuwkomers hun nieuwe stad leren kennen. Voor deze projecten doen ze een beroep op gemotiveerde vrijwilligers, leerkrachten of student-leerkrachten.

Aartselaar

Babbelplus: de focus van dit project ligt op kennismaking en integratie van anderstalige nieuwkomers in de eigen gemeente door middel van uitstappen naar plaatselijke diensten, organisaties, verenigingen... Vrijwilligers peilen eerst tijdens groepsbijeenkomsten naar de interesses en de leefwereld van de anderstalige inwoners van Aartselaar en daar wordt dan tijdens de bezoeken en activiteiten op gefocust. Nederlands praten is een middel om gesprekken op gang te brengen, maar zorgt voor de anderstaligen ook voor een extra oefenkans. Door als groep naar verschillende organisaties, diensten en activiteiten te gaan is er een groter vertrouwen en wordt de drempel lager om nadien zelf als individu de stap te zetten naar diezelfde diensten of om deel te nemen aan activiteiten.

Brugge

StadopStap: vrijwilligers gidsen inburgeraars/ nieuwkomer rond in Brugge. Het publiek bestaat uit een groep van 16 nieuwkomers in België en een leerkracht die tolkt. 

Geraardsbergen

Op stap wandeling: kennismakingswandelingen  in kleine groepjes doorheen de stad omtrent aanbod aan  ‘vrije tijd’. Dit wordt in de toekomst nog verder uitgebreid, waarbij er laagdrempelige bezoeken en/of infomomenten over alle thema’s uit de samenleving in Geraardsbergen worden georganiseerd en er in kleinere groepjes wordt gewerkt.

Roeselare

Praatwijzer: om de twee weken organiseert Samenlevingsopbouw i.s.m. het Welzijnshuis (OCMW) een ontmoetingsnamiddag voor anderstalige nieuwkomers waarbij ze de dienstverlening in de stad leren kennen. Ze werken hiervoor ook samen met vrijwilligers. De deelnemers bepalen mee welke onderwerpen aan bod kunnen komen. De deelnemers krijgen eerst wat uitleg over de dienstverlening, waarna ze er samen naartoe trekken om de dienst te bezoeken. Ter plaatse krijgen ze dan toelichting, kunnen ze vragen stellen, enz. De daaropvolgende ontmoeting wordt er teruggekoppeld en geëvalueerd. De deelnemers zijn op zoek naar gerichte informatie rond specifieke diensten en ze willen ook hun noden en hun ervaringen delen met anderen. Nadat ze een dienst bezocht hebben, werken ze in een volgende bijeenkomst in kleine groepjes onder begeleiding van een vrijwilliger om de verworven informatie te herhalen en te verwerken.

Contactgeert.nuitten@roeselare.be

Sint-Niklaas

Op stap wandeling: nieuwkomers maken kennis met een aantal plaatsen in Sint-Niklaas om vrije tijd op een leuke en zinvolle manier te beleven. Ze bezoeken de Bib, het stadhuis, het loket vrije tijd en cultuur en de beide academies van Sint-Niklaas. Op elke locatie krijgen de Op-stapdeelnemers een korte rondleiding of woordje uitleg over het aanbod.

Wetteren

Op stap wandeling: de integratiedienst organiseert in samenwerking met verschillende actoren activiteiten om de toegankelijkheid naar diensten te vergroten en zet ook in op sociale netwerking. Deze wandeling heeft als doelstelling verschillende diensten/organisaties bekend te maken bij nieuwkomers in Wetteren door met hen deze locaties te bezoeken voor een korte voorstelling.

Beleidsdomeinen

 • Vrijwilligerswerking
 • Onderwijs
 • Sociale dienstverlening
 • Vrije tijd
 • Ontmoetingskansen
 • Integratie
 • Bibliotheek
 • Cultuur

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.