georg-arthur-pflueger-eO_JhqabBY0-unsplash_1.jpg
Provider image

Onze samenleving groeit uit tot één met superdiversiteit. Binnen de oudere leeftijdscategorie is dit niet anders. Ouderenzorg is helaas nog niet altijd afgestemd op deze diverse doelgroep en ouderen met een migratieachtergrond weten niet altijd waar naartoe. Inclusieve ouderen- en thuiszorg bekijkt waar de drempels liggen, maken deze bespreekbaar en proberen deze te doen verlagen.

Categorie

Toegankelijke dienstverlening

Doelen

 • Oudere allochtonen en hun familie laten kennismaken met de lokale thuiszorgvoorzieningen.
 • Begrijpbaar aanbod van verzorging voor iedereen.
 • Komen tot actieve samenwerking rond het thema diversiteit tussen actoren uit de gezondheids-, welzijns- en diversiteitssector.
 • Drempels van dienstverlening in kaart brengen.
 • Verhogen van toegankelijkheid van thuiszorg en wegwerken van drempels.

Doelgroep

 

 • Zorgverleners van verschillende diensten
 • Ouderen met een migratieachtergrond

Beschrijving

Onze samenleving groeit uit tot één met superdiversiteit. Binnen de oudere leeftijdscategorie is dit niet anders. Ouderenzorg is helaas nog niet altijd afgestemd op deze diverse doelgroep en ouderen met een migratieachtergrond weten niet altijd waar naartoe. Inclusieve ouderen- en thuiszorg bekijkt waar de drempels liggen, maken deze bespreekbaar en proberen deze te doen verlagen.

Succesfactoren

 • Bruggenbouwer
 • Laagdrempelig
 • Bespreekbaar maken van drempels
 • Bottom-up werking: de vraag komt vanuit het werkveld en de doelgroep zelf

Uitdagingen

 • Vaak eenzijdige beeldvorming
 • Onderbemanning zorgsector

Deze praktijk in

Gent

Diversiteit in de Gentse lokale dienstencentra:  om meer ouderen met een migratieachtergrond te bereiken zijn bij de dienst Ouderenzorg twee diversiteitsconsulenten in dienst die de LDC hierin ondersteunen. Het doel is de dienstenverlening aan te passen aan de noden in de wijken en zo een afspiegeling van de oudere bewoners van de wijk te bereiken.

Contactmirte.vandegriendt@stad.gent

Thuiszorg ook voor u: foto-stripverhaal  rond  thuiszorg,  gericht  naar  Turkse  senioren,  en  bruikbaar bij andere gemeenschappen.

Contactels.deganck@ocmwgent.be

Kortrijk

Kleur-rijk ouder worden: oudere allochtonen en hun familie laten kennismaken met de lokale thuiszorgvoorzieningen. 

Lokeren

Ouder worden in je buurt: een cursus voor senioren van buitenlandse herkomst. Tijdens zes bijeenkomsten maken ze kennis met de diensten en voorzieningen in hun buurt. De zes sessies worden begeleid door iemand die de taal van de deelnemers spreekt, maar er wordt ook vertaald naar het Nederlands.

ContactEllen.Fierens@lokeren.be

Werkgroep interculturalisering: komen tot actieve samenwerking rond het thema diversiteit tussen actoren uit de gezondheids-, welzijns- en diversiteitssector, drempels van dienstverlening in kaart brengen, informeren en sensibiliseren van zorgsector m.b.t. diversiteit, verhogen van toegankelijkheid van thuiszorg en wegwerken van drempels, zicht krijgen op noden en behoeften van de doelgroep, doelgroep informeren en sensibiliseren m.b.t. zorgaanbod in Lokeren en taboes bespreekbaar maken.

Contactmarie.reusen@lokeren.be

Sint-Niklaas

Ouder worden in Sint-Niklaas: informeren en sensibiliseren rond voorzieningen in Sint-Niklaas aan ouderen met een migratie-achtergrond, en anderzijds ook te weten komen welke drempels deze mensen zelf ondervinden om dit aan te kaarten bij organisaties en voorzieningen.

Contactsara.janssens@sint-niklaas.be

Beleidsdomeinen

Ontmoeting & participatie

Ouderenbeleid

Sociaal beleid

Welzijn en gezondheid

Levensbeschouwing

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.