pexels-fauxels-3184422.jpg
Provider image

Anderstalige nieuwkomers nemen vaak niet deel aan het vrijetijdsaanbod van de gemeente. Verschillende factoren kunnen hier de oorzaak van zijn: ze beheersen het Nederlands nog niet goed, in hun cultuur is het niet de gewoonte om aan vrijetijdsbesteding te doen, het aanbod is niet afgestemd op personen van buitenlandse herkomst enz. Daarom is het belangrijk is een inclusief beleid rond vrije tijd en cultuur te voeren.

Categorie

Inclusieve vrije tijd

Doelen

  • (Anderstalige) nieuwkomers aantrekken tot het vrijetijdsaanbod.
  • Een inclusieve vrijetijdsdienst en een inclusief vrijetijdsaanbod uitbouwen.

Doelgroep

  • Nieuwkomers

 

Beschrijving

Anderstalige nieuwkomers nemen vaak niet deel aan het vrijetijdsaanbod van de gemeente. Verschillende factoren kunnen hier de oorzaak van zijn: ze beheersen het Nederlands nog niet goed, in hun cultuur is het niet de gewoonte om aan vrijetijdsbesteding te doen, het aanbod is niet afgestemd op personen van buitenlandse herkomst enz. Daarom is het belangrijk is een inclusief beleid rond vrije tijd en cultuur te voeren.

Succesfactoren

  • Initiatieven die het meest succes hebben bij een divers doelpubliek zijn die voor kinderen/gezinnen en bepaalde sportactiviteiten. Ook is er veel vraag naar activiteiten voor heel kleine kinderen, vaak waarbij de ouders niet aanwezig moeten zijn. Bij sport is vooral voetbal populair, en volleybal. Voor sportclubs is talent belangrijker dan de taal of herkomst. 

Uitdagingen

  • Het is soms moeilijk veel deelnemers te vinden.
  • Het aanbod van de gemeente is in het Nederlands, terwijl dit niet de taal is van een aantal inwoners.
  • In veel culturen is het niet de gewoonte om aan georganiseerde, formele vrijetijdsbesteding te doen.

Deze praktijk in

Linkebeek

SIMO-project: verderzetten inclusief aanbod met specifieke aandacht voor personen van niet-Belgische herkomst en nieuwkomers.

Machelen-Diegem

De bevolking is op korte tijd zeer sterk veranderd, waardoor de sociale cohesie wat ontwricht is. Het verenigingsleven is vaak nog traditioneel en verzuild. Inwoners van buitenlandse herkomst zijn over het algemeen welkom, maar een diversiteitstoets van de eigen werking, wordt vaak niet gemaakt. In de meerjarenplanning van het lokaal bestuur, werden echter workshops rond taal en diversiteit voor de verschillende raden (sport, cultuur en jeugd) voorzien.
Bij de Dienst Vrije Tijd denkt men wel dat er interesse is bij verenigingen voor 1-op-1trajecten. Als de inburgeraar ge├źngageerd is en men hem/haar persoonlijk kan leren kennen, zal men waarschijnlijk wel bereid zijn om inspanningen voor hem/haar te doen. Daarom is het belangrijk dat het aanbod afgestemd is op de interesses van de inburgeraar.

Beleidsdomeinen

  • Vrije tijd
  • Cultuur

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.