lokaal_20230101_57_trofee.png
Provider image

Goede kinderopvang doet veel meer dan kinderen opvangen en verzorgen. Elk kind de kans geven om te groeien en bloeien, dat is de pedagogische functie van kinderopvang. Via de Trofeetrajecten biedt de VVSG kinderopvanginitiatieven daarvoor een intensieve tweejarige procesbegeleiding van een externe partner. De Koekendoos in Deurne heeft er al ervaring mee.

Het begon allemaal in 2021 bij de inschrijving voor het Trofee-traject ‘Leren op de werkvloer: werk maken van de educatieve dimensie’. De educatieve dimensie, dat is taalstimulering en een actief-stimulerende begeleidershouding. Het hele team van de Koekendoos zette er zijn schouders onder. Ondanks vele hobbels onderweg zetten ze grote stappen vooruit. Kinderen én kinderbegeleiders in de Koekendoos krijgen nu regelmatig nieuwe en uitdagende materialen in een te gekke samenstelling.

Iedereen vormde binnen zijn functie en opdracht een schakel om het traject te doen slagen. Met de pedagogisch coach erbij was blijvende ondersteuning en opvolging verzekerd. Iedereen dacht mee na, deed voorstellen, was kritisch, testte uit. De verantwoordelijken supporterden, luisterden naar opmerkingen, maar moedigden ook aan om dingen uit te proberen. De coördinator bleef zoeken naar manieren om de educatieve dimensie te realiseren. De trajectbegeleider-pedagogisch coach ontwikkelde materialen, begeleidde op de werkvloer en liet zien hoezeer de kinderen genoten. De begeleiders testten alles enthousiast uit, en het team raakte meer en meer overtuigd. Ruimtes werden heringericht en iedereen reflecteerde mee om maximaal in te zetten op de educatieve dimensie.

 

Blijven proberen

Een traject kan pas slagen als iedereen meewerkt, maar ook zijn grenzen aangeeft. Er viel een onverwachte pauze in het project in de Koekendoos, maar daarna ging iedereen vol goede moed opnieuw van start. Toen braken er lastige tijden aan: kinderbegeleiders vielen uit, de opvang was genoodzaakt vroeger te sluiten… De educatieve dimensie verloren ze niet uit het oog, maar het project verschoof wat naar de achtergrond.

Ook de verantwoordelijken hadden dit zeer goed begrepen en beschermden hun team. Na een half jaar keerde de rust terug en het kriebelde bij het hele team, ondertussen bijgestaan door een pedagogisch coach. Alle betrokkenen maakten samen een nieuw projectplan op, op maat van de nieuwe situatie. Er kwamen meer kinderen naar het kinderdagverblijf, dus waren er grotere groepen en verschillende nieuwe collega’s. Meer kinderen, meer speelplezier, vonden ze in de Koekendoos. De ruimtes waren eerder al onder handen genomen, maar er konden nog wat kleine speelplekken bij waar kinderen kunnen experimenteren.

En kijk, de speelcarrousel was geboren! De speelcarrousel is een manier om kinderen telkens iets anders, nieuws, uitdagends, spannends aan te bieden. Materiaal of activiteiten in kleine hoeveelheden en verspreid over de ruimte in verschillende kleine mandjes. Doordat het kleine speeleenheden zijn, is er een veel diverser aanbod en kun je ook makkelijker wisselen en opruimen. De kinderen verspreiden zich ook meer en dat is prettig, wanneer je een grote groep hebt. Ook nu staat de samenwerking weer centraal. De verantwoordelijken benadrukken hoe belangrijk het is deze nieuwe werkwijze uit te testen en vragen regelmatig naar de ervaringen. De pedagogisch coach haalt al eens een nieuw mandje voor de dag en probeert het samen met de kinderbegeleiders uit. Het team geeft feedback en gaat op zoek naar de mandjes die het best aanslaan. —

 

Hilde van Rie is VVSG-stafmedewerker kinderopvang
Beeld GF
Voor Lokaal 01 | 2023

Dit project, onder de noemer ‘Trofee’, kan gratis aangeboden worden dankzij financiering uit het VIA4-akkoord publieke sector 2011-2015. Het VIA4-akkoord is een Vlaams intersectoraal akkoord voor de openbare socialprofitsector dat werd afgesloten tussen de VVSG vzw, de drie erkende vakbonden en de Vlaamse regering.