Deze pagina beschrijft een modelreglement in de uitdovende regelgeving. De nieuwe regelgeving vindt u hier

Gemeentelijk taxireglement

Is een reglement nodig?

Als de gemeente niets toevoegt aan het kader dat het Vlaams gewest via het decreet en besluit terzake heeft vastgelegd, hoeft ze zelf geen reglement te maken (zo moet art. 26 § 1 van het decreet gelezen worden). Als ze binnen dit kader bijkomende voorwaarden wenst toe te voegen is er wel een reglement nodig: bv. specifieke tarieven, taalkennis chauffeur, kleur voertuigen,… Ook indien de gemeente een belasting voor taxi-voertuigen oplegt, moet een belastingreglement opgemaakt worden. Voor de belasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder hoeft dit niet, want daar heeft het Vlaams gewest reeds een vaste belasting voor opgelegd (zie art. 49 van het decreet). Een taxireglement enerzijds, en een belastingreglement anderzijds worden best apart opgemaakt.

Modelreglement

In principe worden in het reglement geen bepalingen overgenomen uit het decreet en het besluit, maar dat kan wel wenselijk zijn voor de duidelijkheid. De twee onderstaande reglementen hebben verscheidene relevante zaken overgenomen uit decreet en besluit zodat heel wat info gebundeld is in het gemeentelijk reglement.

 

(Fictieve!) voorbeelden van eigen gemeentelijke bijkomende voorwaarden

Aan deze reglementen kunnen op maat van de gemeente nog diverse aanvullende bepalingen opgenomen worden, die echter moeilijk allemaal in een voorbeeldreglement kunnen opgenomen worden. Bij wijze van voorbeeld volgende bepalingen:

 

Elke vergunninghouder moet minstens in volgende tariefformules voorzien:
(Bij voorbeeld)
 

De forfaitaire tarieven zijn verdeelbaar onder de verschillende passagiers (collectieve taxi).

 

De vergunninghouder moet minstens taxivoertuigen ter beschikking stellen:

  • tijdens de weekdagen: van … tot … uur;
  • zaterdag: van … tot … uur;
  • zondag: van … tot … uur;
  • vrijdagavond en zaterdagavond: tot 03:00 uur

 

De kledij van de bestuurders moeten voldoen aan de navermelde minimumvereisten:

  • blauwe, zwarte of grijze vest (heren) of mantel (dames) en gelijkaardige overjas in de winterperiode;
  • blauwe, zwarte, grijze of lichtkleurige broek (heren en dames) of rok (dames);
  • blauw, lichtkleurig of wit hemd (heren) of blouse (dames).
  • das (heren)

In de zomerperiode is het toegestaan de dienst te verzekeren zonder vest, mantel of das in een blauw, wit of lichtkleurig sporthemd of blouse. Jeans, shorts, sportschoenen of sandalen worden niet toegestaan.
De chauffeurs tewerkgesteld bij een maatschappij zullen steeds duidelijk zichtbaar het kenteken van deze maatschappij dragen op ofwel jas, das, hemd of pet.

 

Euronorm uitstoot of Ecoscore taxi's:

  • De voertuigen die ingezet worden als taxi moeten minstens voldoen aan Euronorm 'x' met betrekking tot de uitstoot van voertuigen.

(De Europese homologatieregelgeving, de zogenaamde Euronorm, legt een maximale uitstoot vast voor nieuwe wagens voor NOx, PM, CO en VOS. CO2-uitstoot wordt voor de Euronorm niet in rekening gebracht. Wagens die nieuw op de markt worden gebracht, voldoen nu aan de Euro 4 norm. De Euronorm houdt echter geen rekening met het broeikaseffect of de lawaaihinder.)

OF

  • De voertuigen die ingezet worden als taxi moeten minstens voldoen aan een Ecosocore van 'yy'.

(De ecoscore wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100: hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker het voertuig. Meer info op www.ecoscore.be.)