‘Ik had gedacht dat het gewoon een job als een ander zou zijn, maar je stapt binnen als werknemer en gaat echt buiten als mens’, vertelt Britt die deze zomer als jobstudent aan de slag ging in een openbaar woonzorgcentrum. Een studentenjob in een woonzorgcentrum geeft jongeren de kans om  er te proeven van het werk in. Het is een mooie manier om jonge mensen warm te maken voor een toekomstige job in de zorgsector. Uit cijfers van het HR-bedrijf SD Worx blijkt dat ongeveer 10.000 jobstudenten deze zomer aan de slag gingen in een woonzorgcentrum, een derde meer in vergelijking met 2019. Goed nieuws! Want jobstudenten zijn een grote meerwaarde voor de woonzorgcentra en ook onmisbaar tijdens de vakantieperiodes. In de zomer nemen verschillende vaste medewerkers immers vakantie. Maar hoe ervaren jobstudenten werken in een woonzorgcentrum? En waarom kiezen ze voor dergelijke studentenjob? Om daar zicht op te krijgen, deed de VVSG in september een bevraging bij jobstudenten die deze zomer aan de slag gingen in een openbaar woonzorgcentrum. Meer dan honderd jobstudenten vulden de bevraging in. De resultaten geven een interessante inkijk in hoe jobstudenten werken in een woonzorgcentrum beleven.

Jobstudenten zijn intrinsiek gemotiveerd

Jawel, de ervaringen van de jongeren zijn overwegend positief. 85 procent van onze respondenten antwoord ‘ja’ op de vraag ‘ik overweeg opnieuw een studentenjob in een woonzorgcentrum te doen’. En 44 procent van de jongeren deed al eerder een studentenjob in een woonzorgcentrum. De belangrijkste reden waarom de studenten kiezen voor deze job blijkt de zorg voor en het contact met ouderen,  samen met de voldoening die ze daardoor ervaren. We vinden het zeer hoopgevend dat de meeste studenten kiezen voor de zorgsector vanuit een intrinsieke motivatie. Het is cruciaal dat jonge mensen met de juiste ingesteldheid naar de woonzorgcentra trekken. Jobstudent Eline verwoordt het zo: “Als je voelt ‘ik wil met mensen omgaan, ik ben wel een empathisch iemand’, dan is dat gewoon de job van uw leven.”

Sterke link met studie

Een andere beweegreden om te kiezen voor een studentenjob in het woonzorgcentrum is de link met de studie en de praktijkervaring die jongeren kunnen opdoen. 27 procent van de jongeren die de vragenlijst invulden, geeft aan via hun school terecht te komen bij het woonzorgcentrum. Een studentenjob in de zomermaanden, maar zeker ook tijdens het schooljaar, is een goed middel om jongeren kennis te laten maken met het werkveld. Uit een studie van Randstad blijkt dat het aantal studenten dat tijdens het schooljaar werkt hoger is dan ooit. Overweeg dus zeker ook om deze studenten tijdens het schooljaar in te schakelen.

Hou talent vast

72 procent van de jobstudenten antwoordt positief op de vraag “Ik denk eraan om na mijn studie te werken in de zorgsector”. Het rendeert dus wel degelijk om de jobstudenten aan je woonzorgcentrum te binden. Verder gaf ongeveer de helft van de jobstudenten aan al eerder gewerkt te hebben  in een woonzorgcentrum. Een fijne stageervaring blijkt ook een reden waarom jongeren er als jobstudent aan de slag gaan. Sommigen deden hun stage zo graag, dat ze kozen om er ook tijdens de vakantieperiodes aan de slag te gaan. Het loont dus zeker de moeite om als woonzorgcentrum sterk in te zetten en te investeren in studenten en stagiairs. Zorg voor goede ondersteuning en een toffe werksfeer om het talent vast te houden. Want naast de vele positieve ervaringen, was er ook een minderheid van de jobstudenten die aangaf dat het werk stress gaf en veel energie vroeg. Inzetten op goede begeleiding van jongeren is hierbij een aandachtspunt. Zo kan het waardevol zijn om een vaste medewerker als mentor in te schakelen.

Trek studenten aan via de juiste kanalen

Verder onthouden we dat de helft van de jobstudenten terecht kwam bijdeze studentenjob via familie, vrienden of buren. Mond-tot-mondreclame blijkt ook in een bevraging van Randstad een van de belangrijkste rekruteringskanalen. Ook de school is een populair kanaal. Als je nieuwe werkkrachten wil aanwerven, is het daarom cruciaal om een aantrekkelijke naam te hebben in de omgeving. Zeker in de zoektocht naar schaars talent, is gratis reclame mooi meegenomen. Je hebt een streep voor als je personeel, jobstudenten en familieleden van bewoners vertellen “in dat woonzorgcentrum is het goed werken en wonen”. Zet verder ook in op digitale kanalen die jongeren gebruiken, zoals Tik Tok en Instagram. De jongeren van vandaag behoren immers tot een hyperdigitale generatie en zoeken via het internet naar werk.

Speel extra troeven uit

Dat studenten een centje kunnen bijverdienen met deze job, blijkt ook een belangrijke reden. Ook de goede ligging en de bereikbaarheid in de buurt zijn duidelijk troeven. Ongeveer 15 procent gaf aan dat de ligging meespeelt in hun keuze voor deze studentenjob. Woonzorgcentra zijn overal aanwezig en meestal nabij en makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Speel de troeven van jouw woonzorgcentrum uit en zet ze in de kijker!  

 

Afsluiten doen we met Rania, ze zegt: “Ik zou het zeker aanraden omdat het een hele verrijking is, het is een hele nieuwe ervaring en het heeft mij altijd een heel warm gevoel gegeven om te weten dat jij het verschil kan maken in iemand zijn dag”.