Wat is Diverscity?

Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB.
We willen een brug slaan tussen de werkgevers (VVSG) en werknemers (ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB) van lokale besturen.
We bevorderen en ondersteunen vernieuwende projecten rond personeel en organisatie. Zo willen we actief bijdragen tot een divers, eigentijds en duurzaam personeelbeleid.

Wat doet Diverscity?

  • Diverscity ontwikkelt HR-instrumenten op maat van lokale besturen
  • Diverscity inspireert door goede praktijken te verzamelen en te verspreiden
  • Diverscity adviseert als informatiepunt en helpdesk bij de uitbouw van een HR-beleid
  • Diverscity vormt via gerichte opleidingen over HR-thema’s (burn-out, discriminatie, morele dilemma's,...) 
  • Diverscity ondersteunt door regionale en thematische overlegtafels te organiseren
  • Diverscity verbindt via een platform om te netwerken en praktijken uit te wisselen (LaboLokaal, P+O- Congres)
  • Diverscity waakt over de belangen van de lokale besturen als sector

Website: 

www.diverscity.be