1 BRUIKBAARHEID

De mate waarin het aanbod aan de behoeften voldoet, ook van specifieke doelgroepen.

 

2 BESCHIKBAARHEID

De mate waarin het aanbod gemakkelijk beschikbaar is en waarin er administratieve en andere drempels
zijn zoals wachtlijsten, maar het begrip verwijst ook naar de inspanningen om de vraag te ontrafelen en latente vragen aan bod te laten komen.

 

3 BETAALBAARHEID

De mate waarin de prijs voor het aanbod een drempel vormt, eventueel ook de ‘psychologische kostprijs’ of de
inspanningen die de gebruiker moet leveren om van het aanbod gebruik te maken.

 

4 BEREIKBAARHEID

De mate waarin het aanbod fysiek, ruimtelijk en in de tijd toegankelijk is.

 

5 BEKENDHEID

De mate waarin het aanbod bekend is bij de doelgroep.

 

6 BEGRIJPBAARHEID

De mate waarin informatie over het aanbod begrijpelijk is, zodat de potentiële gebruiker kan beoordelen of het aanbod voor hem of haar bestemd is en de mate waarin er in de hulpen dienstverlening zelf begrijpelijk gecommuniceerd wordt.

 

7 BETROUWBAARHEID

De mate waarin de dienstverlener en zijn aanbod als betrouwbaar wordt gepercipieerd door de (potentiële) gebruiker. Dit heeft invloed op de mate waarin er mentale drempels (zoals angst door vooroordelen) bestaan.

 

 

Lees zeker ook het artikel 'Onze zorgdienst maakt verlies'.