Voor daklozen opgenomen in een erkende instelling (zie onder uitzondering 2) is het OCMW bevoegd van de gemeente waar de betrokkene, op het moment van de opname, voor zijn hoofdverblijf ingeschreven was in het bevolkings- of het vreemdelingenregister of in het wachtregister. Wanneer er geen inschrijving is op het moment van de opname, geldt de algemene bevoegdheidsregel.

Voor daklozen die niet zijn opgenomen in een erkende instelling is het OCMW van de feitelijke verblijfplaats bevoegd. De feitelijke verblijfplaats is daar waar de hulpvraag gesteld wordt.

Een dakloze is iemand die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen kracht voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of tijdelijk in een tehuis verblijft, of tijdelijk wordt opgevangen bij particulieren in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld.