Pocket_Cover website .jpg
Provider image

Samenleven in diversiteit is voor elke gemeente een pittige uitdaging. Daarom schuift de VVSG het thema naar voren als één van de negen grote maatschappelijke uitdagingen voor de Vlaamse gemeenten in deze legislatuur. Ontdek in deze pocket hoe lokale besturen de prioritaire partners zijn van een succesvol Vlaamse integratiebeleid, hoe ze hun regierol over het lokaal integratiebeleid invullen en laat je vooral inspireren door de vele praktijkvoorbeelden.

Samenleven in diversiteit is voor elke gemeente een pittige uitdaging. Daarom schuift de VVSG het thema naar voren als één van de negen grote maatschappelijke uitdagingen voor de Vlaamse gemeenten in deze legislatuur.De VVSG en het Agentschap Integratie en Inburgering reiken je in deze pocket alle bouwstenen aan om werk te maken van een lokaal integratiebeleid. Als gemeentebestuur ben je de prioritaire partner van het Vlaamse integratiebeleid. Bij het uitvoeren van je regierol kun je op de VVSG en het Agentschap Integratie en Inburgering rekenen.

Een integratiebeleid houdt in dat je – samen met je partners - uitdagingen gaat benoemen en oplossingen uitwerkt die de hele bevolking ten goede komen.

Is het moeilijk? Wel, eerst vergroot je je inzicht in de aanwezige diversiteit in je gemeente. Vervolgens ga je ook aandacht besteden aan inwoners van buitenlandse herkomst. Zo evolueer je naar een inclusief beleid en ga je diensten beter op elkaar afstemmen. Dat zorgt organisch voor een breed draagvlak. Iedereen heeft er baat bij dat je nieuwe inwoners snel en efficiënt op weg helpt.

Bovendien introduceren we vier overzichtelijke doelstellingen die elkaar beïnvloeden en versterken. Toegankelijkheid van dienstverleningen vergroten, empowerment bij alle inwoners stimuleren, vertrouwen en wederkerigheid binnen en tussen de verschillende gemeenschappen opbouwen en behouden, en een sense of belonging (samenhorigheidsgevoel) creëren voor alle inwoners van de gemeente. Je kunt hiervoor inzetten op drie lagen van integratie: de wettelijke, de sociaal-economische en de sociaal-culturele integratie. We stofferen de theorie uiteraard met tal van praktijkvoorbeelden.

Meer info