Sophie.png
Provider image

‘Nicole is hoogbegaafd. Meer zelfs. Nicole is Nobelprijskandidaat,’ zegt Sophie. Ze studeert chemie en rijdt een vlekkeloos academisch parcours. Nicole groeide op in een middenklassengezin. Hoe komt zo iemand bij het OCMW terecht, vraag je je af.

Maar Nicole is niet enkel hoogbegaafd. Ze lijdt aan een ernstige vorm van autisme en communiceert slecht of helemaal niet met anderen. Dat heeft ze geërfd van haar moeder. Ze praten weinig, maar onderhuids broeit een onuitgesproken conflict. Op een dag komt het tot een ontploffing. Er ontstaat een handgemeen en in het heetst van de strijd halen Nicole’s ouders er de politie bij. Nu hangt haar een rechtszaak voor intrafamiliaal geweld boven het hoofd. Ze wordt opgenomen in een psychiatrische instelling en krijgt zware medicijnen voorgeschreven. Terugkeren naar huis is geen optie. Ze domicilieert zich daarom in de stad.

Sophie ontvangt haar aanvraag voor een leefloon via de stad waar Nicole op kot zit. Sophie en het OCMW zijn eigenlijk niet bevoegd, maar Sophie overtuigt toch het bijzonder comité. Daarna overtuigt Sophie de ouders van Nicole om in te staan voor het onderhoudsgeld. Zij betalen het OCMW en het OCMW betaalt Nicole. Het gaat over meer dan geld. Met deze werkwijze behouden Nicole’s ouders een indirecte band met hun dochter. ‘Het alternatief is alles opblazen, handenwrijvende advocaten en onherstelbare schade. Ik zie mezelf als een bemiddelaar. Want het heeft geen zin om de dingen op de spits te drijven en we weten dat tijd heelt,’ zegt Sophie.

Maar eerst was er nog die rechtszaak. Nicole weigert een advocaat. Sophie zit aan haar zijde, maar mag niets zeggen. Monden vallen open wanneer Nicole het woord voert. ‘Zoals Matlock of Ally McBeal,’ herinnert Sophie zich nog. De rechter ziet de uitzonderlijke situatie waarin de uitzonderlijke jongedame zich bevindt en is mild. Ze moet zich laten begeleiden. Sophie van haar kant verwacht dat Nicole, in ruil voor haar leefloon, andere studenten chemie bijstaat.

Sophie is trots op de weg die ze met Nicole heeft afgelegd want Nicole doctoreert nu in het Verenigd Koninkrijk en werkt daar aan nieuwe chemische stoffen die een mogelijke doorbraak betekenen voor meerdere wetenschappelijke disciplines. ‘Ik hoop dat ik het nog mag meemaken dat Nicole de Nobelprijs wint,’ sluit Sophie af.

Ook aan de slag bij een lokaal bestuur? 

Doe mee aan de speeddate