BHP-DEEL1-ALG_INLEIDING-HR.jpg
Provider image

In dit eerste boekdeel ‘Algemene inleiding’ zetten we de algemene principes van de ‘Algemene Boekhouding’ uiteen. We gaan dieper in op het toepassingsgebied van de BBC en enkele conceptuele uitgangspunten en krachtlijnen die naar aanleiding van een voorstudie en na overleg met de sector werden vastgelegd.

We belichten eerst het doel, de verschillende mogelijke types en de algemeen aanvaarde principes van een boekhouding. Vervolgens bespreken we de voorschriften betreffende de boekhoudmethode met o.a. de waarderingsregels en -grondslagen, het gebruik van het minimum genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen, de opmaak van de inventaris, de structuur van de balans en de staat van opbrengsten en kosten. We eindigen dit boekdeel met een analyse van de belangrijkste verschilpunten tussen de BBC-boekhouding en de boekhouding voor ondernemingen.

Surf voor meer info naar de website van Politeia.