monochrome-photography-of-people-shaking-hands-814544_1.jpg
Provider image

De VVSG maakte een model op voor de afsprakennota tussen het college van burgemeester en schepenen en het managementteam. Lees ook onze memorie van toelichting, met meer duiding bij de afspraken opgenomen in de nota. Het model kan als inspiratie dienen voor de afsprakennota van jouw bestuur.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.