Provider image

Een zorgraad is een geformaliseerd samenwerkingsverband dat binnen haar werkgebied werkt aan de organisatie van eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders. Dit document bevat een model van beleidsplan voor de zorgraad.