Provider image

Art. 464, 1°, WIB 92 geïnterpreteerd in die zin dat het de gemeenten verbiedt een belasting te heffen op de bruto-ontvangsten uit vertoningen en vermakelijkheden die op hun grondgebied worden georganiseerd, beperkt de bij art. 170, par. 4, van de Grondwet gewaarborgde fiscale bevoegdheid van de gemeenten meer dan noodzakelijk is. Deze bepaling kan anders worden geïnterpreteerd: art. 464, 1°, verbiedt de gemeenten niet, noch ten aanzien van vertoningen en…

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.